Steen Møller kom til Middelfart i 2020 efter en politisk karriere i Odense. Han ville på den anden side af skrivebordet, og at det blev i Middelfart Kommune er ikke tilfældigt. For nyligt har han fået udvidet sit ansvarsområde, så det også tæller kultur og fritid – og det giver god mening at samtænke det med hans eksisterende opgaver, fortæller han.

– Det var den tid, jeg havde i politik og måske i særlig høj grad mine seks år som rådmand i Odense Kommune, der gjorde mig interesseret i at komme på den anden side af skrivebordet, fortæller Steen Møller.

Steen Møller, Middelfart Kommune, Kulturøen Foto: AVISEN

Fra 1997 til 2005 var Steen Møller en del af Fyns Amtsråd, inden han i 2005 første gang blev valgt til Odense Byråd, en plads han genvandt ved de to næstkommende valg, inden han valgte at forlade politik i 2017. Dette kom på bagkant af seks år som rådmand, der gav Steen Møller et andet syn på den maskine en offentlig forvaltning er.

– Jeg fik en indsigt i, hvordan hele det kommunale maskineri fungerer, og hvad der skulle til for at visioner, tanker og strategier fra politikerne kunne føres ud i livet. Det blev jeg tændt af. I første omgang gjorde jeg det, at jeg valgte at stoppe i politik og kastede mig ud i konsulentverdenen, hvor jeg arbejdede med at koble det private og det offentlige, siger Steen Møller.

Fra politiker til embedsmand

Efter en tid i konsulentbranchen ville Steen Møller prøve noget nyt, derfor søgte han til Middelfart Kommune.

– I 2020 valgte jeg at søge til Middelfart Kommune og var heldig at blive ansat. Jeg søgte ikke i alle 98 kommuner, men jeg valgte Middelfart, fordi jeg tidligere var stødt på kommunen i flere forskellige sammenhænge. Jeg har mødt en ambitiøs kommune, der meget synligt har opnået resultater. Det handler blandt andet om Kulturøen, Hindsgavl Dyrehave, de mange klimaresultater, fortæller Steen Møller og fortsætter:

– Ved siden af det tiltaler det politiske klima i Middelfart Kommune mig. Der er et godt samarbejdsklima og har været det i mange år. Når man selv har været politiker, lægger man mærke til det både, hvordan de taler til hinanden, men også om de har fokus på opgaven. Og det har de i Middelfart. De vil flytte kommunen til gavn for borgerne. De har ambitioner, mange endda, på kommunens vegne. Det tiltaler mig meget. Det er en kombination af det, der gør, at jeg synes, det er fedt at være i Middelfart.

Hvilken forskel gør det, at politikerne samarbejder?

– Det gør hele forskellen, at de arbejder for løsninger. Det er meget enkelt. Jeg måtte konstatere i min tid i politik, at det der gav mig energi, var når vi kunne samles om at lave politik. Når vi kunne lave strategier og tiltag, der flytter noget i kommunen. Noget af det sidste jeg var med til var en beskæftigelsespolitik, som vi fik vedtaget i enighed. Og der går jeg hjem efter en arbejdsdag og er glad og med smil på læben. Men den type møder som man tit ser i Folketinget, det dræner mig for energi, svarer Steen Møller.

”Det handler om alt det, vi laver, når vi har fri”

Steen Møller blev ansat som stabschef, men for nyligt blev også kultur- og fritidsområdet lagt ind under hans ledelse. Det giver gode synergier, og flere møder med lokale ildsjæle, fortæller Steen Møller.

– Jeg synes faktisk, det er ekstremt spændende. De her områder forener det, der fylder i vores alle sammens liv, når ikke vi er på arbejde eller sover. Det handler om gode kulturtilbud og gode fritidsmuligheder. Både for os selv, men også for vores børn, forklarer Steen Møller og fortsætter:

– Det at kunne være med til at udvikle de områder, det synes jeg er ekstremt spændende. Jeg synes, at byrådet har set rigtigt, når de samtænker de opgaver, jeg havde som stabschef med kultur- og fritidsområdet.

– Det handler eksempelvis om attraktive lokalsamfund. Det har jeg haft ansvaret for indtil nu, og det hænger sammen. Samarbejdet med de lokale events og tiltrækningen af nye events er også oplagt. Hele ansvaret for at tiltrække nye beboere, det handler jo også om, at vi har en attraktiv kommune med attraktive lokalsamfund. Hele turismeindsatsen. For mig at se, hænger det hele rigtig godt sammen, supplerer Steen Møller.

De frivillige er afgørende

Middelfart Byråd har udstukket en retning, og det arbejde glæder Steen Møller sig til at føre ud i virkeligheden.

– Byrådet har givet en retning. Der er sidste år lavet en ny kultur- og fritidsstrategi, som vi skal have til at folde sig ud. Den handler om at bygge videre på det der allerede virker. Der er et kæmpe engagement og mange ildsjæle rundt om i foreningerne. Det er både idræt, spejdere, kultur og meget andet. Det skal vi bygge videre på. Vi skal ikke viske tavlen ren, det er der slet ikke behov for. Vi skal arbejde for, at de vilkår, der er for foreningerne, bliver endnu bedre. En vigtig del er at understøtte de frivillige, siger Steen Møller og fortsætter:

– Det frivillige foreningsliv er helt afgørende for os. Jeg har haft lejlighed til allerede at mødes med en vifte af dem, både tidligere som stabschef, men også i den sidste måneds tid. Jeg har mødtes med repræsentanter fra både foreninger, haller, museer og andet. Det er en bred vifte af mange forskellige aktører. Jeg kendte mange af dem i forvejen, men nu skal vi til at samarbejde på en ny måde.

De private virksomheder og de frivillige er altafgørende for en succes på kultur- og fritidsområdet, forklarer Steen Møller.

– Bare til et eksempel, så var jeg sidste år sammen med andre gode folk i kommunen og CLAY med til at bygge en keramikrute op i Middelfart. Så kan man få sig en oplevelsestur gennem byen, se kunst og historie og mærke, hvad vi ellers kan i Middelfart. Det er sådan nogle samarbejder, jeg også tænker, at vi skal have endnu mere af fremadrettet. I Middelfart er man gode til de her samarbejder på tværs. Det gælder også for virksomhederne, fortæller Steen Møller.

– Kulturøen blev til i sin tid fordi kommunen og private virksomheder kunne finde en løsning. Det at vores klubber og foreninger kan få de tilskud og bidrag fra virksomhederne, det er også super fedt. Der er faktisk også en sammenhæng til, at man er gode til at lægge sin handel lokalt, bruge de lokale restauranter. Man bakker op om de ting, der sker i kommunen. Det er et kæmpe plus og en stor gave, og man skal være bevidst om at sådan er det ikke alle steder, fortsætter han.

Hvad glæder du dig mest til i dit nye ansvarsområde?

– Jeg tror egentlig, jeg glæder mig allermest til samarbejdet med alle de mange ildsjæle, der er. Jeg bliver motiveret helt ekstremt meget af folk der selv er drevet af engagement. Det er det jeg oplever, at dem har man rigtig mange af rundt om i kommunen. Jeg har mødt nogle af dem, men jeg glæder mig til at møde mange flere, svarer Steen Møller.