David Gulløv er for første gang i sit liv spidskandidat til kommunalvalget i Fredericia. Han er blevet 40 år i januar, men føler sig meget yngre. Han er bidt af en gal fodbold, skoleverdenen og familien.

Vi sætter os til rette. David drikker ikke kaffe, selvom han er lærer, når han at indskyde, så i dagens anledning står den på vand og te. Ud over at være blevet 40 år, er han gift med Cristina, og sammen har de to børn på 13 og 9 år, Elias og Naomi. Det er anden gang, at han stiller op til kommunalvalget. Når David ikke passer familien arbejder han på Ullerup Bæk Skolen Afd. Nørre Allé, samt passer formandsskabet for fodboldklubben, Fredericia KFUM, derudover sidder han i FC Fredericias bestyrelse.

David er tredje barn i en søskendeflok på fire, hvor musik har betydet meget.

Han er ikke født med en politiker i maven. Det kom senere, og særligt i forbindelse med studieårene på Jelling Seminarum, hvor samfundsfag fandt hans hjerte, blev han glad for politik.

”I min familie talte vi ikke meget politik, men i forbindelse med mit lærerarbejde og samfundsfag fangede politik mig. Jeg ville gøre en forskel. Derfor valgte jeg for fire år siden at stille op. Dengang var der meget rod i byrådet. Det ville jeg ændre på, derfor kandiderede jeg,” fortæller David og fortsætter:

”Som aktiv medlem af et parti har jeg altid været konservativ. Partiet matcher mig godt, som jeg er som menneske. I forhold til valgkampen, så er jeg glad for, at vi er gode til at orientere hinanden. Vi samarbejder godt, og vi hjælper hinanden. Der er en god tone, og en god opbakning til, det vi gør i partiet. Det tror jeg, der er, fordi vi står sammen om det her”.

David Gulløv og familie.

En folkeskole på et ordentligt og acceptabelt niveau

”Vi har et fælles mål om at arbejde for Fredericia i fremgang. Min største agenda er Fredericias folkeskoler. Der var nogle strukturændringer for nogle år siden, som har kostet på lærer- og elevsiden. Jeg synes ikke, at vi har set de resultater, vi kunne tænke os. Vi halter stadig efter, men nu skal vi se på, hvad vi kan gøre, så vi rammer et ordentligt og acceptabelt niveau,” mener Gulløv og fortsætter:

”I forbindelse med min uddannelse som Talentvejleder, var jeg i Wales. Her så jeg, hvordan man arbejdede med elever. Det var interessant at se nogle helt nye indskolingsmetoder. I januar og februar var jeg også med familien i USA. Jeg oplevede, hvordan CO-teaching her, også var som i Wales.  CO-teaching drejer sig om samarbejde både i planlægning, undervisning og evaluering. Man kan sammenligne det med et ægteskab og de fire faser: Dating, Forlovelse, Bryllup og Ægteskab, for på den måde at fortælle, hvor vigtig kommunikation og samarbejde er for de involverede pædagoger og lærere. Flere lærere er med andre ord sammen i undervisningen. Det virker godt. Jeg så en fuldt inkluderende skole, hvor alle elevtyper var sammen, også hvor der var fysisk eller psykiske handicap. Jeg bryder mig ikke om at sætte folk i bås, så det var fantastisk at se, hvad læringsformen kunne for alle mennesker,” siger David med passion i stemmen.

”Hele mønstret – hvad er det, vi gør, arbejder vi med. CO-teaching vil hos nogle blive tolket som et to-lærer-system, men det er mere end det. Det er to professionelle – og gerne forskellige lærer, som ikke kun er i klassen, men som også forbereder undervisningen, evaluerer og tænker sammen om eleverne. Det er altså ikke bare den ene lærer, der underviser og den anden, der hjælper i grupperne – begge er med. Og man arbejder meget med resultaterne, og hvad man kan gøre anderledes og bedre. Der er mulighed for at lære, udfordre og støtte hinanden på en helt ny måde. Det så jeg gerne indført i Fredericias folkeskoler. Det er beviseligt, at det gavner eleverne både fagligt og socialt, og så er det internationalt anerkendt”, fortæller den 40-årige spidskandidat.

David Gulløv og familie

Idrætten og foreningslivet skal styrkes i Fredericia

”Der er mange ting, der fungerer rigtig godt, men der er også ting, der kunne forbedres”, sådan indleder David sin snak om foreningslivet, som han selv er en stor del af. ”Fredericia ønsker at være en sund kommune, det kan vi i særlig grad gøre ved at understøtte foreningerne, så de gør opmærksom på sig selv og tiltrækker borgere. Vi ved, at aktive foreningsfolk lever godt både socialt og fysisk. Det giver også noget, når man blander sig i foreningerne og arbejder med opgaver. Det samler i fællesskab. Det styrker alle”, siger David.

”Da jeg startede i Fredericia KFUM var mit motto, at klubben skal være hele familiens klub. Hvis familien kommer i KFUM, så bakker man op om de personer, der spiller i klubben. Det er rart at se, når alle er med. En af min første store mål var at få en ny legeplads, netop med tanke på, hvad med de mindreårige, som måske ikke lige nu kan lide fodbold, kunne give sig til. Det var et hit ved min datter,” siger David med et smil. ”Hun var ikke glad for fodbold”.  ”Vi forsøger med andre ord at lave en pakke, hvor hele familien føler, at det er et rart sted at være. I det store og hele skal være sådan, om man interesserer sig for fodbold eller for skydning, så skal familien bakke op om det. Det er alfa omega med en familie i ryggen,” siger David.

Et sæt positive briller

David selv er i øvrigt født og opvokset i Fredericia. Et kort ophold i Mygdal, og et halvt år efter HF, som frivillig i en børnehave i Rumænien er, hvad det er blevet til uden for kommunens grænser. Da David kom hjem fra Rumænien fandt han arbejde som pædagogmedhjælper og tilkaldevikar på Skjoldborgvejens Skole, inden han i 1999 startede på læreruddannelsen i Jelling. Samme år blev han gift med Cristina.

Vi bliver enige om, at tiden flyver, og det kan David sætte flere ord på.

”Jeg møder gamle elever, som har fået børn. Tid er kun noget, der bevæger sig for andre, siger David og griner, inden han fortsætter: ”Jeg kan ikke sidde på hug så længe, som jeg kunne engang. Jeg nyder dog mit arbejde og liv i dag. Jeg har altid de positive briller på. Det er den rigtige måde at gribe livet an på. At se det hele med positive briller, så må folk vise det modsatte, hvis det er det, de vil. Jeg får ikke noget ud af at skubbe eller vælte folk. Jeg er da ikke naiv, jeg er blevet skuffet før i mit liv, men jeg tror på, at man virkelig kommer langt ved at møde folk med et smil og positivt tankesæt.”

Hvis du bliver valgt, hvilke områder vil du så gerne arbejde med?

”Naturligvis kultur- og fritidsområdet, samt børn-, unge- og uddannelsesområdet. Det er de udvalg, jeg brænder for, men det er en balance, for jeg kan bringe viden og knowhow på felter, men skulle jeg ryge ind i teknik- og miljøområdet, så står jeg ikke med knowhow, men måske med et sæt nye briller. Det har også sine fordele, så ser man som politiker måske tingene anderledes. Man kan desuden altid lære og man kan udvikle sig. Det vil blive en balancegang, som et nyt byråd skal konstituere sig ind i.”

Chancen for valg til De Konservative er god. De er nemlig gået i valgforbund med Liberal Alliance. Ved sidste valg fik de to partier i alt 1744 stemmer, hvilket vil sikre valgforbundet et mandat. De Konservative tog de 1314 stemmer, mens Liberal Alliance tog 430.

”Vi har lavet et godt teknisk valgforbund. Vi låser ikke hinanden, men vi arbejder på at få så mange mandater til vores partier, og her tror vi faktisk, at vores samarbejde vil gøre det bedre, end ved at gå i valgforbund med større partier”, siger David Gulløv. Der er gået 60 minutter, så vi er ved at være færdige med interviewet. David fortæller, at der venter en travl weekend foran ham og alle kandidater og frivillige. Det er nemlig i denne weekend, at der skal hænges valgplakater op. ”Vi får travlt, men jeg glæder mig til valget. Det bliver helt sikkert spændende”, slutter kandidaten i dagens interview.