Danske industrivirksomheder vil i stigende grad komme til at mangle faglært arbejdskraft. En ny analyse fra Dansk Metal viser, at der er stort potentiale i at løfte ufaglærte til faglært niveau.

En væsentlig del af løsningen på fremtidens arbejdskraftmangel er en effektiv uddannelsesindsats af de ufaglærte. Analysen viser, at man for én milliard kroner kan løfte op mod 6.000 ufaglærte medarbejdere til faglært niveau.

”En del ufaglærte, har tilstrækkelig erhvervserfaring til at kunne færdiggøre en uddannelse langt hurtigere, end et ungt menneske uden erfaring. Derfor er det helt oplagt, at vi får opgraderet den del af arbejdsstyrken, så vi kan mindske de negative effekter af manglen på kvalificeret arbejdskraft”, siger cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby.

Beregningerne viser, at det koster det offentlige mellem 175.000 og 280.000 kroner at uddanne en industritekniker gennem erhvervsuddannelsessystemet for voksne. Prisen for at uddanne en automekaniker er ifølge beregningerne mellem 160.000 og 270.000 kroner. Udgifterne er brutto, og den enkelte, der bliver løftet til faglært niveau, vil være mindre arbejdsløs, få en højere indkomst og dermed komme til at betale mere i skat. Dette indgår ikke i beregningerne.

”Det betyder, at vi for én milliard kroner kan løfte op til 6.000 ufaglærte med erhvervserfaring til faglært niveau. Det er en genvej til at lukke en del af det hul, der lige nu udvider sig under industrien. Vi kan se, at faglærte har højere løn, højere produktivitet og en væsentlig mindre risiko for arbejdsløshed. Hvis vi løfter de ufaglærte til faglært niveau, bidrager vi altså både til den enkelte medarbejders eget liv og statskassen, da de også betaler mere i skat”, siger Thomas Søby.

30.000 faglærte vil mangle på de danske industrivirksomheder i 2025, hvis ikke uddannelsesindsatsen øjeblikkeligt bliver løftet. Det vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der også har estimeret effekten af manglen på jern-og metaluddannede til et årligt ”tab” på 26 milliarder kroner på BNP. Samtidig vil der i 2025 være et markant ”overskud” af ufaglært arbejdskraft på cirka 65.000.

”Det kan kun gå for langsomt med at få de unge ind på erhvervsuddannelserne, men det er helt sikkert, at vi ikke kan nå at uddanne alle de faglærte, industrien efterspørger, hvis vi kun kigger på de unge. Derimod kan vi med en effektiv uddannelsesindsats løfte ufaglærte med relevant erfaring til faglært niveau. Det kræver selvfølgelig velvilje fra både den enkelte ufaglærte, fra virksomhederne og fra staten”, siger Thomas Søby.

Læs hele analysen fra Dansk Metal her.