Kommunerne på Fyn og øerne kan blive mere flittige til at lade private virksomheder løse kommunale opgaver som for eksempel vedligeholdelse af de kommunale veje, grønne områder eller ejendomme. Det er budskabet fra Dansk Industri, som har gennemgået de nyeste tal for den såkaldte Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) for kommunerne på Fyn og øerne.

I dag er det i gennemsnit mindre end hver fjerde kommunale opgave på Fyn og øerne, som kommunerne samarbejder med private virksomheder om. Et styrket offentligt-privat samarbejde kan give store økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster for både kommunerne og dens borgere.

– De fynske kommunalpolitikere har nogle helt unikke muligheder for at øge samarbejdet med private virksomheder. Mange virksomheder har nogle helt særlige kompetencer, der i samspil med kommunerne kan udnyttes til at give borgerne endnu mere velfærd for pengene, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Samarbejde om nytænkning af opgaverne
Ifølge Dansk Industri er der eksempelvis gode perspektiver i at samarbejde med virksomhederne om at sikre nytænkning af de forskellige opgaver.

– Eksempelvis har kommuner som Ikast-Brande og Ballerup gennem de senere år haft stor succes med at sammentænke deres udbud af rengøringsopgaver med de lokale beskæftigelsesindsatser, sådan at de private rengøringsselskaber får mulighed for at hjælpe kommunernes langtidsledige tilbage i beskæftigelse – til gavn for både borgere og kommunekassen. På den måde behøver de kommunale udbud ikke kun at være et spørgsmål om kroner og ører, men i høj grad også om at efterspørge helhedsorienterede løsninger af høj kvalitet hos virksomhederne, siger Jakob Scharff.

Dansk Industri peger desuden på, at et øget samarbejde mellem de fynske kommuner og erhvervslivet kan bidrage positivt til den grønne omstilling.

– Virksomhederne står i kø for at få lov til at levere flere innovative og bæredygtige løsninger til kommunerne. Et godt eksempel er Faaborg-Midtfyn Kommune, som har samarbejdet med private aktører om at få udrullet en ny type genbrugsasfalt, der har gjort det både billigere og mere bæredygtigt at renovere nedslidte veje. Derfor opfordrer vi også de fynske kommuner til at søge inspiration hos hinanden og i andre kommuner rundt om i landet, så vi kan få udbredt de bedste løsninger, siger Jakob Scharff.

Dansk Industri måler omfanget af offentlig-privat samarbejde i kommunerne på baggrund af den såkaldte Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU), som er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet. Indikatoren måler forholdet mellem værdien af de driftsopgaver, der er konkurrenceudsat, over for den samlede mængde af udbudsegnede opgaver.

En samlet oversigt over kommunernes placering kan findes her.