Der var stor bekymring hos de to byrådsmedlemmer hos Dansk Folkeparti, da de på dagens pressemøde fremlagde deres udspil til budgettet i Fredericia Kommune. Årsagen er at forvaltningen har lagt op til hårde besparelser, og nu frygter Susanne Eilersen og Palle Dahl hvordan de svageste borgere bliver stillet.

– Jeg har været med i budgetter måske 8-9 gange i min tid som lokalpolitiker. Jeg har også været med til nødvendige besparelser, ikke mindst dengang hvor vi tog over efter socialdemokraterne, der havde ladet tingene løbe løbsk. Så har jeg også været med til de brede forlig, hvor vi har haft en god økonomi. Men nu står vi altså overfor en anden situation, slår Susanne Eilersen fast.

Hun mener at KL har forhandlet en aftale på plads med regeringen, der sætter kommunerne i en meget vanskelig situation. Samtidig vokser behovet for hjælp blandt de svageste grupper, ikke mindst de ældre, og ældreområdet er en af Dansk Folkepartis mærkesager.

– Vi kan ikke tillade os at efterlade nogen på perronen, siger Palle Dahl, der er i gang med sin første periode i byrådet. Han opfordrer til at man tænker sig godt om og tager hensyn til de svageste borgere.

Før de konkrete forhandlinger begynder i næste uge har Dansk Folkeparti ønsket at komme ud med deres vision for et nyt budget. Her er der lagt vægt på de svageste grupper, ikke mindst hvordan driften af Fredericias plejehjem skal være. Fredericia Kommune har allerede overskredet budgetterne på handicap- og ældreområdet, og det forventes at udfordringerne kun vil øges de kommende år. Samtidig er der personalemangel, hvilket går ud over den daglige service.

– Helt overordnet vil vi gerne have hjemlighed på vores plejehjem. Det er afgørende, at man faktisk føler det som et hjem og kan leve sit liv ud fra egne ønsker og vaner. Det skal være hyggeligt, eksempelvis med blomster og generationsbestemt indretning. Andre kommuner har allerede taget fat på det her, og vi vil gerne have Fredericia med, siger Susanne Eilersen.

I forbindelse med en temperaturmåling på ældreområdet som DF fik afsat midler til i 2022, blev der konkluderet, at der skal arbejdes med ledelse, hjemlighed, mad og mere ansvar til medarbejderne i dagligdagen. Det ønsker Eilersen og Dahl fastholdes som punkter i budgettet. Samtidig skal der være fokus på hygiejne og rengøring, og antallet af flexjobbere skal øges. Samlet set ønsker DF at tilføre ældreområdet yderligere 15 millioner kroner om året.

– Vi er som kommune underlagt de her landspolitiske beslutninger, men vi vil kæmpe for de her mærkesager. Vi ser ind i en økonomisk dårlig periode, hvor inflationen og stigende energipriser presser hele samfundet. Det får betydning for os alle sammen. Men de ældre skal have den hjælp, de har behov for, slår Susanne Eilersen fast.

Også handicapområdet vil Dansk Folkeparti styrke. Her ønsker man opgangsfællesskaber for folk, der bor selv. Der skal kunne tilknyttes en kontaktperson, og mulighederne for at deltage i fællesskaber skal øges:

– Jeg forslår også gerne noget helt nyt. Eksempelvis betaler vi i kommunen masser af penge for at bybusserne kører. Ofte har de bare ikke ret mange passagerer med. Derfor bør vi tilbyde pensionister og førtidspensionister at køre gratis med bussen. Så kan de komme lettere ud, besøge deres venner og komme ned i bylivet. Det vinder de en masse på, og det gør byen også, mener Palle Dahl.

Sundhed er i praksis en del af løsningen, mener Susanne Eilersen, der henviser til at adgangen til Sundhedshuset forbedrer mulighederne for et bedre helbred for borgerne i byen. Her ønsker DF at der på sigt skal etableres et Hospice på øverste etage. Samtidig vil man have at lægevagten genåbner på Sundhedshuset.

– Vi vil ligge pres på regeringen og regionen, så Sundhedshuset kan få status af nærhospital, siger Susanne Eilersen, der nu også er trådt ind i Folketinget.

Folkeskolerne er også et problem, hvor der kan komme besparelser. Her formulerer DF det budskab, at børnene er fremtiden. På den baggrund vil man sikre, at alle kommer med, både de dygtige elever og dem med udfordringer. DF ønsker gennemsnitlig kun 24 elever per klasse og mulighed for undervisning i mindre grupper. Samtidig skal der ikke mere inklusion ind. Hvad angår problemerne med Frederiksodde skolen, skal der findes en permanent løsning for de elever, der har brug for specialtilbud. Endeligt skal 10. klasserne omlægges, så uddannelse og er tilpasset de unge, der ikke kan få en afgangseksamen i Folkeskolen. Den ekstra indsats vil man afsætte en million kroner til. Som med plejehjemmene vil partiet have fokus på rengøringen i både daginstitutioner og folkeskoler.

– Det vi går ind i de her forhandlinger med, er ønsket om at holde fast i og forbedre indsatsen for de svageste grupper. Vi får næppe det hele igennem, men vi kæmper for det og forventer også, at vores synspunkter vil komme til at blive afspejlet i en eventuel aftale. Selvom det er svære tider, så skal vi investere i fremtiden. Det betyder også, at vi ikke skal gøre folk mere syge eller skabe større sociale problemer. Her har vi alle sammen et stort ansvar i byrådet, slutter Susanne Eilersen.