Dansk Folkepartis viceborgmester i Fredericia Kommune, Susanne Eilersen, er klar til at stemme for en havneudvidelse af Fredericia Havn. Samtidig mener hun, at dialog og oplysning er vejen frem, så alle kan få svar på spørgsmål og bekymringer.

Fredericia Havn står over for en større historisk havneudvidelse, og Fredericias muligheder er unikke. Det anerkender Susanne Eilersen, der fortæller, at Dansk Folkeparti stemmer ja til udvidelse.

Susanne Eilersen: Foto: AVISEN – Janus Bang

– Vi vil gerne en havneudvidelse. Vi vil udvikling i kommunen, men vores bekymring var, at vi ikke vidste meget om projektet, da diskussionen startede og udvidelsen blev slået stort op i medierne. Vi har fået et meget større indblik de sidste par måneder, som vi måske skulle have haft tidligere, men det kan vi ikke bruge til noget nu, vi kigger fremad, og dialogen er god med ADP A/S nu, siger Susanne Eilersen.

Balancerer på et knivsæg

Susanne Eilersen er udvalgsformand for Bosætning- og Turismeudvalget, og netop bosætning og borgernes tanker er vigtige i denne debat, hvor havnen skal udvides, mener hun.

– Det er vigtigt at turde italesætte, at havnen og byen er tætte. Hvis vi skal fastholde en god økonomisk udvikling af havnen, som vi værdsætter i forhold til økonomi, arbejdspladser og de mange andre afledte effekter, samtidig med, at vi vil have en midtby i rivende udvikling, Kanalbyen og fremgang, så skal de to ting møde hinanden og spille sammen. Men det er et snævert knivsæg, vi balancer på. Vi skal være en attraktiv by, men også have havneudvikling uden at blive betegnet som en industriby igen, siger Susanne Eilersen.

Fredericia var tidligere kendt som skorstenens by. I dag er Syrekajen blevet til Esplanaden, og en ny bydel tager form. Bosætning og byudvikling skal derfor tænkes med ind i projektet, når man taler om havneudvidelse, siger politikeren.

– Vi har prøvet at komme væk fra vores image som den beskidte industriby til i stedet at være en pulserende handels- og bosætningsby, og her var vi bekymret, før vi fik en større viden om projektet. Vi er stadig bekymret, og vi synes også, at vi skal være gode til at tale om projektet i fællesskab. Tale om, hvordan de to ting, by og havn, kan balancere, så vi ikke kun tænker på byen, og ikke vil udvikle havnen eller kun tænker på havnen, og glemmer byen, så ingen ønsker at bo her, fordi den bliver for støjende og stor. Det er vores anke ind i debatten.

By og havn er “både og”

Debatten om havnen og byen er ikke et enten eller – det er et både og, hvor en attraktiv byudvikling går hånd i hånd med havneudvidelse.

– By og havn er ikke enten eller. Det er et både. Samtidig skal man tænke nogle smarte løsninger i fællesskab, hvor havneudviklingen bliver en inddragende proces, så man kan tænke nogle løsninger sammen ved at flere bliver involveret. På den måde sikrer vi, at det ene ikke overgår det andet. Det kan både blive en attraktiv by med en god udvikling, og en driftig havn. Det har været vores bekymring, om det kunne det, men det tror vi på, at det kan, og derfor er vi for en havneudvidelse, mener Susanne Eilersen og tilføjer:

– De første tre måneder har vi haft fine dialoger med ADP omkring projektet, så det vil være godt at åbne mere op for borgerne i byen, fordi det er så stor en udvidelse og ændring, der gør, at vi partier har haft bekymringer, men er videre nu. Så hvis man kunne åbne dialogen mere op og stille spørgsmål. Mange bekymringer starter med manglende svar, og her kunne dialogen blive bedre, hvis man åbnede op. 

En del af debatten har også gået på placering af havnen, og det skaber forskellige reaktioner hos borgerne, hvilket Susanne Eilersen godt forstår.

– Vi vil vækst og udvikling, men problemstillingen er for mange borgere som, når man debatterer vindmøller. Det vil alle gerne have med tanke på den klima og den grønne omstilling, men de skal bare ikke placeres i vores baghave, derfor er det vigtigt, at man kender synspunkter og ideer, så ville det blive en god proces, når havneudvidelsen skal i gang. Dansk Folkeparti ønsker, at vi tænker det smart, så det kan lykkes uden større gener og med fokus på at lave alt så intelligent som muligt, slutter Susanne Eilersen.

Læs også