Debat

Debat

Indledningsvis skal jeg beklage, at jeg jo åbenbart i mine indlæg ved debatarrangementet på Fredericia Bibliotek  d.21.9.2022 har udtrykt mig på en måde som har været for vanskelig for nogen at forstå. Jeg vil derfor gerne her redegøre for SFs og mine synspunkter i forhold til debatten om etablering af et Fæstningscenter, på bosætning, turisme samt erhvervsudvikling generelt. Fredericia Kommune...
Af Karsten Byrgesen, Folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Der skal ryddes op. Junglen af intetsigende og overflødige regler, procedurer og fejltolkede hensyn til pårørende der kræver unødvendig dokumentation skal forandres. Der skal ryddes op og medarbejdernes faglighed skal spille en afgørende rolle. Det gælder pleje- og omsorgssektoren, skolerne, børnehaverne, genbrugspladser og alle andre...
I Danmark elsker vi vores vindmøller og fejrer dem med prompt og pragt. De er blevet selve symbolet på den grønne omstilling. Og dermed for Danmark som foregangsland. Jeg kipper også gerne personligt med vindmølle-flaget og elsker vores danske mod til at gå forrest. Men vi må ikke stoppe ved vindmøllerne og vores kærlighed til den voksende offshore branche, som...
Det er tilladt at fejle, men i forbindelse med den forsvundne mail fra den afgående Borgervejleder Jesper Gottlieb til byrådets medlemmer i Fredericia kommune, kommer der uvilkårligt en del spørgsmål frem, spørgsmål gående på om det kun er mailen fra Jesper Gotlieb der er forsvundet eller om der er flere mails der er forsvundet grundet IT problemer i Fredericia...
Bent Troelsen, Nye Borgerlige, Holmannsvej 15, Sandal. 7000 Fredericia Jeg er efterhånden, ved at komme i tvivl, om der findes nogen fornuftige politikere inde på Christiansborg. Altså lige på nær nogle få Nye Borgerlige, som forhåbentlig, får lidt større indflydelse, efter det snart meget ønskede valg, som de Radikale har lovet os. Vi er lige kommet ud af Corona ens dårligdomme,...
Det er med stor undren, vi kan erfare at besparelsesforslaget ang. en reducering på ledelsen i Dagplejen er tæt på at blive en realitet. Vi vil appellere til, at I giver jer tid til at læse alle høringssvarene. Der er mange gode og begrundede bekymringer, fra både dagplejere, LMU , forældrebestyrelser, samt fra FOA. Hvordan ser finansieringsplanen ud for dagplejen? Vi ser,...
Af Karsten Byrgesen, Folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Nye Borgerlige gik til de netop overståede budgetforhandlinger med et krav om, at al ikke lov bestemt bureaukrati, rapportering og ”regel over fornuft” skal afskaffes. Der er desværre ingen ende på, hvor mange gange der er talt og skrevet om komplet skøre kommunalt bestemte regler, der...
Byrådsmedlem & tidligere ansat ved Telegrafregimentet O.S. Hansen og Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Fredericia & tidligere Sergent i Militærpolitiet Jens Jonatan Steen. Fredericia har lange traditioner som fæstningsby. Vores kaserne har en unik placering midt i landet, vi har stolte erfaringer fra det tidligere telegrafregiment og så har vi noget helt enestående og fremsynet med vores Cyberværnepligt. Derfor er det også afgørende...
Jeg tror ikke på administrationens undskyldninger omkring den manglende fremkomst af E-mail i byrådspolitikkernes tjenestemail. Det ikke bare lugter, det stinker, undskyldninger omkring, hvorfor det gik galt, kan selv en svagbørnskoloni (ikke for at hænge denne gruppe ud) gennemskue. Kommunaldirektøren udtaler: Der er tale om en IT-fejl – Spørgsmålet er: Er det en bevist fejl? Ingen, gentager INGEN må kompromittere de 21 byrådsmedlemmers e-mail eller andres. Enhver...
I debatten omkring museum/ fæstningscenter i Fredericia er Connie Maybrith Jørgensen citeret i dagspressen for at udtale følgende. Connie Maybrith Jørgensen synes det er en dårlig prioritering, og hun henviste til at kommunen havde behov for at bruge penge på andre området. MEN det skal jo være selv finansieret? Vi kan jo også bruge Bülows Kaserne som nyt museum. Der er da...

Du kan brevstemme fra den 11. oktober

0
Fra tirsdag den 11. oktober 2022 kan du brevstemme til folketingsvalget den 1. november. Du kan derfor ikke brevstemme endnu. Tirsdag den 1. november 2022...

Fokus på blå vandveje