Der blev i dag afholdt byrådsmøde ved Fredericiavirksomheden Veksø på Nordensvej i Taulov. Godt 125 borgere var mødt frem. De kunne både forsyne sig med kaffe, the og småkager.

Da klokken slog 17.05 tog Borgmester Jacob Bjerregaard ordet og bød velkommen til byrådsmødet, der kun havde et punkt på dagsorden, nemlig vedtagelse af en ny fællesskabspolitik. Denne fremlagde Venstre-byrådsmedlemmet Christian Jørgensen.

Dokumentation: Den nye fælleskabspolitik

Sammen kan vi meget mere
Politik for fællesskab og civilsamfund 2017 – 2021

I Fredericia Byråds Vision2020 sættes der fokus på, at vi ønsker et styrket samarbejde med borgerne og civilsamfundet. Vi skal benytte os af det potentiale, der ligger i samarbejdet med de frivillige kræfter og fællesskaber. Demokrati- og borgerudvalget ønsker med denne overordnede politik at sætte fokus på udviklingen af frivillighed og fællesskab i Fredericia, og understøtte allerede eksisterende politikker og aktiviteter i Fredericia. Politik for fællesskab og civilsamfund er en invitation til alle, der vil være med til at skabe et mere aktivt og attraktivt Fredericia både nu og i fremtiden. Livskvalitet og det gode hverdagsliv er fundamentet og er samtidig forudsætningen for den frivillighed og de fællesskaber, der udvikles i Fredericia Kommune. Vi tror på, at samfundsudvikling sker i tæt samspil mellem civilsamfund, erhvervsliv og kommune. Vi gør hinanden gode.

Christian Jørgensen

Formand for Demokrati- og borgerudvalget

Vi har i Fredericia et aktivt frivillighedsliv og civilsamfund, hvor engagerede borgere tager ansvar for at skabe velfungerende fællesskaber i byen såvel som i lokalsamfundene.

Vores mål med politikken er at understøtte det værdifulde i et aktivt civilsamfund, og anerkende de mange borgere, frivillige, foreninger, klubber og organisationer, der bidrager til Fredericias virkelighed, og gør Fredericia til et godt sted at bo.

Fredericia Kommune vil være en positiv medspiller, og med en understøttende holdning arbejde for at skabe og udvikle gode rammer for vores frivillige kræfter, borgerengagement og sociale fællesskaber.

Frivillighed gror nede fra
Vi har en lang og stolt historie i Fredericia, hvor fællesskab og et stærkt civilsamfund er vigtige grundpiller. Vi er et åbent samfund, og i Fredericia er det kulturbundet at engagere sig og deltage i fællesskaber.

Vi ønsker, at alle tager ejerskab for vores fællesskab og bidrager til vores velfærdssamfund. Vi skal se muligheder og hjælpe hinanden med de opgaver, der kan være svære at løfte alene. Sammen kan vi meget mere.

Engagement og frivillighed opstår dér, hvor det giver mening. Frivillighed er der pludseligt grundet et behov, men kan også forsvinde lige så pludseligt igen. Heldigvis er der mange dedikerede frivillige, som i mange år gør en kæmpe forskel. Vi vil ikke lade os begrænse eller definere frivillighed på forhånd. Vi skal værdsætte og anerkende de mange indsatser, der gør en forskel for borgerne i Fredericia. Sammen kan vi sætte rammerne, så engagementet og virkelysten kan gro og spire til glæde for Fredericia.

FOKUSOMRÅDER

Demokrati- og Borgerudvalget foreslår, at Byrådet og de enkelte fagudvalg arbejder videre med følgende fire fokusområder:

Det skal være nemt at kunne engagere sig
Det skal være nemt at koble gode kræfter sammen. Vi vil understøtte foreninger og initiativer, der gør det nemt for borgerne at byde ind på aktuelle tilbud om frivillighed.

Vi vil arbejde for at stille nogle gode rammer til rådighed for frivillighed og medborgerskab og understøtte netværk, der øger tilgængeligheden til hinanden. Vi vil bygge videre på og understøtte alle de gode kræfter, der allerede arbejder i Fredericia.

Vi vil anerkende civilsamfundets værdi

I Fredericia har vi tradition for at anerkende og fejre de frivillige ildsjæle. Vi anerkender den store indsats, som vores borgere gør i hverdagen, og den værdi det har for civilsamfundet. Det er en vigtig del af sammenhængskraften i Fredericia, og det vil vi understøtte.

Vi har fokus på landsbyer og lokalsamfund

Medborgerskab involverer os alle sammen – i byen og i lokalsamfundene.

I Fredericia har vi mange aktive lokalsamfund, som gør et stort arbejde for at skabe involvering og fællesskaber, dér hvor de er. Vi vil være i dialog med lokalsamfundene, og arbejde for at understøtte vores lokale initiativer, så der bliver skabt endnu mere vækst og tilflytning i lokalområderne.

Vi tænker civilsamfundet ind (alle steder)

Vi vil gerne styrke civilsamfundet i Fredericia, og gennem samarbejde sikre, at flere får mulighed for at blive en del af små og store fællesskaber.

Civilsamfundet hænger sammen med alle kommunens fagområder og udvalg. Derfor opfordrer Demokrati- og Borgerudvalget til, at alle medarbejdere og udvalg i Fredericia Kommune tænker civilsamfundet ind i hverdagen, og sætter det på dagsordenen, så alle har fokus på samarbejdet med civilsamfundet.