BUPL-formand Elisa Rimpler kalder det skuffende, at aftenens reformpakke “Danmark Kan Mere 1” ikke indeholder et markant løft af pædagoguddannelsen.

Der er brug for et stort økonomisk boost til pædagoguddannelsen, som for nyligt fik en kritisk evaluering og ikke i tilstrækkelig grad lykkes med at tiltrække de studerende, der skal til for at sikre nok dygtige pædagoger til fremtiden.

Derfor er det skuffende, at reformpakken for dansk økonomi ikke indeholder øremærkede midler til et løft af pædagoguddannelsen. Af aftalen fremgår det, at der afsættes 60 millioner kroner i 2024 og 200 millioner kroner årligt til at styrke en række uspecificerede velfærdsuddannelser. Men altså ikke noget konkret om pædagoguddannelsen.

Og det er ikke godt nok, siger Elisa Rimpler.

– Det bringer os hverken helt eller halvt i mål. Pædagoguddannelsen har mange år været den mest underfinansierede professionsuddannelse, og det sætter selvfølgelig sit aftryk på kvaliteten.

– Vi har brug for en ny start på uddannelsen, hvor de studerende får langt flere timer med en underviser, ordentlig vejledning og bliver mødt af samme tårnhøje kvalitet, som vi også forventer, at de leverer i velfærdssamfundet, når de er færdige på uddannelsen. Den nye start, havde vi håbet på med aftenens aftale, siger Elisa Rimpler.

Konkret vurderer BUPL, at der er brug for minimum 300 millioner kroner alene til pædagoguddannelsen. Elisa Rimpler ser derfor frem mod næste års finanslov, som bør indeholde yderligere finansiering for at sikre et permanent højere taxameter, flere undervisningstimer og mere feedback samt generelt højere kvalitet på uddannelsen med en styrkelse af pædagogikken og de praktiske og kreative fag.

Styrket uddannelse skal tiltrække flere

Imens Danmark kommer til at mangle minimum 14.000 pædagoger frem mod 2030, oplever pædagoguddannelsen et faldende antal ansøgere. Der er brug for at gøre pædagoguddannelsen til et mere attraktivt valg for de unge, understreger Elisa Rimpler.

– Danmark kan mere. Men ikke uden dygtige pædagoger nok til at tage hånd om vores børns trivsel og udvikling i daginstitutionerne, på skolerne og i fritidsinstitutionerne.

Pædagogmanglen er allerede nu akut flere steder, andelen af pædagoger i daginstitutionerne er nogle steder helt nede omkring 40 procent, og alt tyder på, at det kun bliver værre.

– Vi kan ikke tilbyde de studerende en lavprisuddannelse og forvente superkræfter, når de er færdiguddannede. Kvalitet koster, men det er bydende nødvendigt for at tiltrække nok studerende til uddannelse og garantere den høje faglighed, som børn og unge har krav på.