Der står besparelser på programmet, hvis ikke regeringen giver kommunerne større rammer i den kommende økonomiaftale. Fredericia Kommune gør sig klar til at finde de penge, der skal til, alene hvis rammerne fortsætter som nu. Men kommer der indskrænkninger bliver det katastrofalt. Det er ikke acceptabelt, lyder det fra Steen Wrist.

Det bliver hårde budgetforhandlinger i år. Det bliver svært for Steen Wrist, når han skal forsøge at samle byrådet om en budgetaftale. Der skal prioriteres i år, for regeringen ligner ikke nogen, der deler gaver ud.

Læs også

– Jeg synes, at der er brug for en kommuneaftale, der tager højde for de stigende udgifter kommunerne har, særligt på flere ældre og det specialiserede socialområde. Her er der brug for, at det bliver adresseret i en kommuneaftale, siger Steen Wrist og fortsætter:

– Når det så er sagt, så forbereder vi os på det scenarie, at der ikke bliver så meget i kommuneaftalen. Hvis man skal opretholde det samme serviceniveau for borgere næste år, så kommer kommunen til at mangle serviceramme. Ikke nødvendigvis kroner, men hvor mange kroner vi må bruge. Så selv hvis der er penge nok i kassen, så er vi underlagt restriktioner – som vi bliver sanktioneret for at gå over.

Der skal prioriteres i midlerne, men som det ser ud nu, er der ikke tale om kæmpe besparelser, fortæller borgmesteren.

– Men ud af sådan en samlet serviceramme på knap 3 milliarder, der kigger vi ind i, at for at opretholde det samme serviceniveau, så skal vi omprioritere i omegnen af 30 millioner. Når vi i dag bruger servicerammen fuldt ud, altså de penge vi må bruge, så kræver det prioriteringer. Der kommer flere ældre. Der er flere borgere med handicap. Der er stigende energipriser. Sådan summer det sig op, siger Steen Wrist.

– Men jeg vil gerne understrege, at det er en prioritering af omkring 1% inden for den eksisterende ramme, hvis ikke der kommer en større ramme, vi må bruge – eller en mindre. Det vil være helt forfærdeligt. Jeg vil gå så vidt som at sige, at det vil ikke være acceptabelt, slår borgmesteren fast.

– Der er ligesom tre bundlinjer, der skal gå op. Den ene er serviceramme – hvad må vi bruge på velfærd. Den anden er anlægsloftet – hvor mange penge må vi bygge og renovere for. Den sidste bundlinje er kassen – hvor mange penge har Fredericia Kommune egentlig. Det er de to første der er svære, for pengene er der. Det er det, der bliver den svære øvelse, for det bliver at forklare, hvorfor vi ikke giver mere end vi gør, men det er fordi vi er underlagt en kommuneaftale, forklarer borgmester Steen Wrist.

Det tyder på, at anlægsloftet bliver presset. Det kommer oveni, at Fredericia Byråd allerede nu har måtte udskyde projekter. Derfor skal alt kigges efter, fortæller Steen Wrist.

– Jeg tror selv med de meldinger, der kommer fra økonomiforhandlingerne, så kommer vi til at se en lavere anlægsramme i Fredericia end vi har været vant til. Men vi har også været vant til at have en ramme, der var noget større end vi relativt var berettiget til. Så er der sket det i mellemtiden, at der har været en udligningsreform, så mange af de kommuner, der ikke har haft råd til anlæg, de melder sig nu på banen. Fuldt forståeligt. Så vi kommer til at se ind i, at vi skal gennemgå anlægsprogrammet med en tættekam, siger Steen Wrist og fortsætter:

– Det er klart, at man kan lægge prioriteter ned over det. Eksempelvis er der projekter med ekstern medfinansiering. Der er for eksempel afkørsel 51, hvor staten er medfinansierende. Det er også renoveringer af volden, hvor A.P. Møller er medfinansierende. Det er i øvrigt et skridt på vejen mod et fæstningscenter. Der vil det være klogt, at vi først og fremmest på ser på, hvor vi har ekstern medfinansiering. For skærer vi det væk, så er støtten væk. Så er der også elementært vedligehold, der er vigtigt. Og så er det vi skal se hvad der er tilbage.

– Det er en politisk prioritering. Der er valgt et nyt byråd, der kan prioritere som de vil. Men vi laver altså fireårige budgetter i kommunerne. Det kommer vi også til at gøre fremadrettet, slår Steen Wrist fast.