Danske boligejere har særligt været hårdt ramt af storm og skybrud i 2022, viser en ny opgørelse fra Topdanmark. Det er kun begyndelsen, forudser DMI, der forventer 40 procent flere skybrud.

2022 har budt på vejrekstremer, og det har flere danske husstande mærket til.

Særligt storm og skybrud har givet boligejere problemer med alt fra oversvømmelser til skader fra flyvende eller løsrevne genstande. Det viser en opgørelse fra Topdanmark, der er et af landets største forsikringsselskaber.

Samlet har Topdanmark modtaget 82 procent flere anmeldelser af vejrskader i 2022 end i 2021. Det er det største antal vejrskader siden 2015.

– Vejret har i 2022 vist tænder i form af hele to storme, Malik og Nora, hvilket har resulteret i mange skader. Desuden bød sommeren i en længere periode på ekstrem varme og tørke efterfulgt af kraftig regn og skybrud, siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.

Mange stormskader
Stormen Malik var den kraftigste storm i Danmark i seks år og medførte især ekstraordinær travlhed på telefonerne. Alene i første kvartal 2022 hjalp Topdanmark mere end 10.000 privat-, landbrugs- og erhvervskunder med stormskader.

– Ikke siden 2015 har vores kunder været ramt af så mange stormskader,”siger Rasmus Ruby-Johansen.

Typiske skader efter en storm er skader på tag, hegn, drivhuse, flagstænger og væltede træer. Er der også nedbør under en storm, som det for eksempel var tilfældet under stormen Malik, kan det føre til alvorlige vandskader på huset.

Voldsomme mængder sensommerregn
Opgørelsen fra Topdanmark viser også, at store mængder regn voldte problemer for boligejerne i kølvandet på den knastørre sommer i år.

Forsikringsselskabet modtog godt 800 skadesanmeldelser efter blot én enkelt weekend i august med kraftig regn og skybrud. Særligt kunder i Region Sjælland, Midtjylland og Syddanmark blev hårdt ramt, viser selskabets skadestal.

Samlet har Topdanmark modtaget godt 4.200 skader relateret til nedbør i 2022. Tallet er dog ikke på højde med 2021, hvor antallet af skybrud var ekstremt.

– Skybrud er blevet langt mere almindelige de seneste årtier, og i Topdanmark forventer vi generelt, at vi kommer til at se flere skader i fremtiden, som skyldes ekstremt vejr, siger Rasmus Ruby-Johansen.

DMI forventer hyppigere skybrud
Ifølge DMIs landsdækkende statistik over skybrud fra perioden 2011-2021 har der ikke været et eneste år uden skybrud – og 2022 var altså ingen undtagelse.  

– I fremtiden skal vi forvente, at den danske sommer byder på kraftigere byger og hyppigere skybrud, siger Rasmus Anker Pedersen, enhedsleder i Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.

– Hvis verdens lande overholder de nuværende ambitioner om reduktioner af drivhusgasudledningen, så skal vi forvente cirka 40 procent flere skybrud i slutningen af århundredet, siger han.

Siden 1873 er temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader, mens nedbøren er steget med 15 procent.