På Den Kreative Skole er man glade for at kunne give børn mulighed for at deltage i et særligt musikprojekt på deres egen skole.

Som et led i udviklingsplanen for Den Kreative Skole, kunne skolen i foråret tage initiativ og aktivt byde ind i Åben Skole med særlige projekter i skolesamarbejdet, og allerede efter sommerferien er hele 5 forløb sat i søen. På Høgevej deltager 10 elever i 1. klasse i spirekor, 10 elever fra 2. årgang får undervisning på bratsch og cello og 15 elever fra 3. årgang er med i en karrusel hvor de modtager undervisning på både saxofon, basun og slagtøj.
Også elever fra Skjoldborgsvej har fået muligheden, og her har vi startet spirekor op på 2. årgang og en instrument-karrusel på 3. årgang.

Nana Pi Aabo Larsen, Natasja Dini og Kirstine Kjærulff Ravn er undervisere på begge karrusellerne i saxofon, slagtøj og basun. De er alle unge lokale kræfter fra Den Kreative Skole, og får selskab af Catrin Hass Svendsen på violin og Karen Valeur på cello på karrusellen på Høgevej.

”Vi har et rigtig godt samarbejde med skolerne omkring børnene”, fortæller Kirstine Ravn og fortsætter. For os er det vigtigt at give projektet den bedst mulige start, så de lærere der har den daglige kontakt med eleverne, har været med til at vælge dem ud og sætte dem sammen i homogene grupper. Det er en forudsætning for projektet, at deltagerne er elever der måske ikke nødvendigvis ville melde sig til i musikskolen af forskellige grunde” siger Kirstine, der har erfaring med både karrusel og spirekor fra en tidligere arbejdsplads. Hun mener at kontakten og det gode samarbejde med skolen er af stor betydning. ”Vi kommer jo kun en enkelt gang om ugen, så det kan være svært lige at vide hvordan man skal tackle den enkelte elev. Projektet kører rigtig godt. Der er fyldt op på holdende og vi nyder at arbejde med børnene. Eleverne er glade for at spille på instrumenterne og flere af dem får også øvet derhjemme. Som et led i projektet har eleverne mulighed for at have en basun eller en saxofon med hjemme når de er på holdet.

”Ud over at de lærer at spille på instrumenterne, så arbejder vi meget med rytmer og lidt med toner. Det skal leges ind, så vi har brugt både et tegnsprog, spillet efter risposer der danner rytmer på tallerkener, improviseret og sendt toner rundt i en rundkreds. Vi arbejder med at lytte til hinanden, give plads til hinanden og følge hinanden. Vi får også sunget sammen. Jeg tror det giver et stærkt sammenhold. Vi kan tydeligt mærke begejstringen hos eleverne, og ser også en stolthed hos dem, når de vandrer af sted med deres instrument på ryggen.
Eleverne i spirekorene er lidt yngre. Her er sangen helt fænomenal til mange ting. Sang er det første skridt i den musikalske udvikling. Fællesskabet bliver styrket samtidig med at man både udvider ordforrådet, stimulere sprogudviklingen og udvikler lydhørhed for melodi klang og intonation. Og så er det jo fantastisk at sang også har en positiv biokemisk virkning på kroppen. Der frigives både endorfiner og oxytocin-niveauet stiger, ” slutter Kirstine.

”På Den Kreative Skole håber vi på at samarbejdet fortsætter i mange år frem, også gerne på andre skoler”, tilføjer skolens leder, Arne Gaardsted Jørgensen. ”Vi håber at interessen for at spille er så stor, at eleverne efterfølgende får lyst til at gå til musik. Og til dem hvor koret har fanget interessen, kan man fortsætte til solosang, eller man tilmelde sig et af de gratis kor på Den Kreative Skole”, fortæller Arne Gaardsted Jørgensen.

Kontaktlærer, Gitte Damsgaard fra Kirstinebjergskolen, afdeling Høgevej tilføjer: ”Vi er på Høgevej glade for at være en del af dette projekt, som giver vores elever mulighed for at udvikle deres kreative evner inden for sang og musik. Vi har i hverdagen fokus på bl.a. fællesskabet, og med dette tiltag ser vi, at børnene også finder sammen om lige netop det sang og musik indbyder til – nemlig fællesskabet.
Vi har en god opbakning fra forældrene, og børnene glæder sig hver uge til at det bliver deres tur til at komme afsted til kor, strygere mm.”, fortæller Gitte Damsgaard.

Musiklærer Erik Skaarup fra Ullerupbækskolen, afdeling Skjoldborgsvejens skole, fortæller om skolens oplevelse af samarbejdet: “Fra vores side er vi også glade for projektet. Alle elever glæder sig altid, når de skal til undervisning og fortæller ivrigt om det bagefter. I min egen musikundervisning, har jeg også haft et par elever fra projektet til at vise deres kammerater lidt af, hvad de har lært i projektet. Det gør indtryk på resten af klassen, når en af deres kammerater står og spiller på en trombone”.

”Kulturområdet spiller med dette initiativ aktivt ind i Åben Skole” siger Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur & Idrætsudvalget, og fortsætter: ”Det er vigtigt, at Den Kreative Skoles tilbud introduceres til elever, der ikke af sig selv ville opsøge skolens mange tilbud. Derfor var det for Kultur & Idrætsudvalget af stor betydning, at der med Den Kreative Skoles udbygningsplan blev taget initiativer, der både stimulerede talentudviklingen på kulturområdet i Fredericia, men også initiativer som dette, der styrker bredden og sammenhængskraften i børne- og ungekulturen” afslutter Lars Ejby Pedersen.