Enhedslisten i Fredericia har indsendt et forslag til behandling på næste byrådsmøde. Forslaget skal gøre det muligt for alle børn at holde ferie med deres forældre.

Enhedslisten foreslår, at aktiveringsindsatsen i jobcenteret lukkes ned i tre sammenhængende uger i sommerferien. De sparede midler ønsker Enhedslisten at bruge på gratis ferieaktiviteter til familier i målgruppen i den aktiveringsfri periode.

”I sommers vedtog en række partier i Folketinget, at børn har ret til at holde ferie med deres forældre. Desværre er der en gruppe borgere, som ikke har mulighed for at tage ferie. Er man på integrationsydelse har man eksempelvis ikke lov til at holde ferie og dermed bliver børnene nødt til at være i daginstitution eller andet pasningstilbud – hele året. Det er ikke okay og det går ud over børnenes livskvalitet”, udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

De familier, som har sværest ved at holde ferie, er de familier, hvor forældrene er på en ydelse, som ikke giver mulighed for ferie, vurderer Enhedslisten. Det er ikke kun integrationsydelsen der er et problem. Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, samt borgere i ressourceforløb eller borgere på revalidering har først ret til ferie med ydelse efter modtagelse af uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder.

”Vi blev gjort opmærksomme på problematikken efter sommerferien. Herefter har jeg bedt om svar på nogle konkrete spørgsmål i forhold til emnet. Børn- og Skoleudvalget blev orienteret om svarene på mødet sidste tirsdag. Det er uden tvivl nogle af vores mest udsatte børn der er i klemme her og vi ønsker at hjælpe dem og deres familie”, fortsætter Cecilie.

Konkret vil forslaget komme til at betyde, at der i jobcenteret alene er et ’nødberedskab’ til stede i perioden og at jobcenterets eksterne samarbejdspartnere, såsom andre aktører, virksomheder og sprogskolen meddeles, at der i Fredericia er ’lukket ned for aktivering’.