Bente Gertz er blevet 69 år. Hun har levet i politik i en menneskealder, og de sidste 20 år i henholdsvis Amt- og Regionsråd. Hun har en mission i livet om at hjælpe de svageste i samfundet, og særligt psykiatriområdet optager hende meget.

Bent Gertz er oprindeligt uddannet lærer, og hun arbejdede på den nu nedlagte Købmagergade Skole indtil 1987, hvor hun skiftede til den nybyggede Fredericia Teknisk Skole i Erritsø. Hun har altid brændt for at hjælpe dem, der har det sværest, og når hun tænker tilbage, startede det tidligt.

”Jeg er født og opvokset i Middelfart. Her voksede man på mange måder op med psykiatrien. Jeg oplevede som ung, hvordan en venindes mor blev indlagt på rødt papir. Det var nogle kummerlige forhold og tider for psykiatrien. I dag er der sket meget, men jeg har altid haft de oplevelser i baghovedet.”

Bente Gertz har i den seneste valgperiode også haft plads i Fredericia Byråd, men her genopstiller hun ikke, og når man ser de mange områder, som Bente kaster sig over med passion, nærvær og koncentration, så forstår man godt, hvorfor hun ønsker mere tid til både regionsrådsarbejdet og familielivet. Hun er næstformand i psykiatri- og socialudvalget; et område, som hun har siddet på i mange år, tidligere som Socialudvalgsformand i Vejle Amt. Derfor var det også naturligt at fortsætte. Bente sidder også i Præhospitaludvalget, og besidder desuden en lang række tillidshverv og poster. Hun er stolt over de flotte responstider på ambulanceområdet, men vi starter et andet sted. Vi kommer til at tale om en af de poster, nemlig Bentes næstformands post i Videnskabsetisk Komite.

”Komiteen er sat sammen af lægfolk og fagfolk. Fagfolkene er højtspecialiseret inden for områderne genitik, psykiatri, hjertekirurgi, gynækologi og en række områder. Hertil kommer vi lægfolk. Komiteen sidder med meget interessante emner, og det kræver lang forberedelsestid til de månedlige møder. Jeg har aldrig googlet så mange fagord før, og så er det på engelsk oveni. Vi ser på forsøgsprotokoller, hvor lidelser og andre etiske spørgsmål bliver rejst i forbindelse med behandling, i meget sjældne tilfælde også på børneområdet, men det sker kun i nødstilfælde”, fortæller Bente og fortsætter:

”Men generelt arbejder vi med de etiske spørgsmål, når der er tale om forsøg med mennesker, og nye metoder. Hvordan kroppen reagerer og ser på nye metoder. Vi er også rundt en gang om året til kontrolbesøg, hvor vi ser på dokumentation og hilser på, så der ligger et stort arbejde i området. Det kræver en dybdegående analyse og koncentration at arbejde i komiteen, men det er samtidig utrolig spændende og meget værdifuld viden, man får,” siger Bente.

Bente er også formand for et kontaktforum for handikappede. Det kræver også mange møder med de forskellige handicaporganisationer, men igen ville hun ikke være det foruden. Det er mødet med mennesker, der skaber værdi. Bente sidder også i bestyrelsen i Solgaven i Vejle, som styres af Blindesamfundet – en post hun har haft siden Amtets tid, og i Fredericia har hun de senere år også haft plads i den politiske styregruppe om Sundhedshuset i Fredericia.

”Det er nogle spændende opgaver, jeg arbejder med. Man kan ikke undgå at komme til at lide områderne og blive engageret”, siger Bente Gertz.

Ved sidste valg fik hun 6685 stemmer, hvilket var et stort stemmetal, men det kræver det også, for der er 256 der stiller, og igen er Fredericia en lille kreds, og kun 41 kommer ind i Regionsrådet.

Næsten siden ”fødslen” af regionerne har debatten kørt om de skulle nedlægges, hvad synes du?

”Jeg synes, at de har en stor berettigelse. Staten skal ikke styre sundhedsområdet. Det kommer der ikke noget godt ud af, og kommunerne har ikke maskinkraften til at kunne overtage området. Så kan man tale om en professionel bestyrelse, men de kan heller ikke se helheden på samme måde, som vi kan. Vi tager også en del øretæver på baggrund af Folketingets beslutninger, så de er nok glade for os, når alt kommer til alt. Jeg tror også, at sygehusomlægningerne havde været meget hårdere, hvis beslutninger var taget på Christiansborg.”

”Regionen har været med til at sikre, at vi har flere sygehuse. Lige nu kæmper vi for at bevare Svendborg, som et fødested, ellers er der kun Odense tilbage på Fyn. Det ville Folketinget ikke kunne se, de vil nedlægge med baggrund i tal.”

”Men jeg forstår godt, at det nogle gange er svært at forstå vores rolle. Allerede i Amtets tid, syntes man, at vi var langt fra ”folket”, selvom vi var tættere på, og så er mediernes fokus ofte kun til stede i de dårlige sager, som man i øvrigt har alle steder, hvor man arbejder med mennesker”.

”Der skal mere fokus på området, for danskerne vil gerne tale sundhed. Det er som, at mange mennesker ikke ved, hvad regionen laver. De tænker ikke på, at vi står for sundhedsområdet, uddannelse, udvikling, rådgivende funktioner, jordforurening og meget mere. Regionerne magter nogle gigantiske opgaver. I Region Syd har vi 25.000 ansatte – det er en stor bolsjebutik. 23 milliarder kroner styrer vi – vi kan dog ikke udskrive skatter. Vi er bundet af de kasser, vi får pengene i, vi kan ikke gå på tværs, vi kan ikke prioritere på samme måde som i kommunerne”, siger Bente Gertz og nipper af sin kaffe.

”Region Syd er en god region. Vi har ikke lange ventelister, vi har dygtige medarbejdere, og vi har gode politikere. Vi respekterer hinanden, også når vi er uenige. Vi bruger desuden færrest eksterne kroner. Så jeg synes, at det er meget fornuftigt, hvad vi laver. Og de møgsager, der har været, som har givet fokus til vores region, er der ryddet op i, og vi er videre.”

”Jeg vil arbejde mere med psykiatri- og socialområdet. Vi er på vej i en god retning på psykiatriområdet. Vi har faktisk en diagnose på 97 procent af alle, der kommer i psykiatrien inden for 30 dage. 95 procent inden for børn- og unge. Vi har presset personalet indimellem, så vi fået 30 procent mere personale, vi har investeret i efteruddannelse, men vi mangler psykiatere. Årsagsmanglen kan spores helt tilbage til Bertel Haarders besparelser på uddannelsesområdet i 1980erne, men det får vi vendt”.

Et andet område, som vi når at vende indenfor de 60 minutter er telepsykiatrien, som man er godt i gang med.

”Her behandles angst og lettere depressioner. Det er måske mennesker, der ikke tør gå ud, eller tør henvende sig til lægen, men via telepsykiatrien kan de blive hjemme og få hjælp, og vurderer vores medarbejdere, at der er behov, så kommer der personale ud til borgeren.”

”Jeg tror, at man via velfærdsteknologi vil se flere sundhedsopgaver blive placeret direkte i hjemmene, og mange diagnoser vil blive stillet digital. I Fredericia vil Sundhedshuset blive omdrejningspunkt for mange ting, det gælder også sundhedshuse i de øvrige byer i regionen, vi er på vej den rigtige vej, og så skal vi også arbejde med fremtidens aldersscenarie, hvor vi jo bliver gamle i dag. Et andet område vi skal se på, er medicinpriserne. Vi skal koordinere indsatsen, så vi står som et samlet Danmark, der kan presse medicinalindustrien”, mener Bente Gertz.

I løbet af de 60 minutter fortæller Bente om hendes mange poster og interesser, så man kan godt forstå, at hun også må tilføje, at hun ikke slider møblerne op derhjemme. Hun er også fysisk aktiv, tre gange om ugen står den på morgensvømning i Fredericia Idrætscenter, og så bliver det også til motorcykelture sammen med hendes samlever, og når der skal kobles af kalder fritidshuset i Sverige.

Bentes tre mærkesager:

Vi skal have forbedret psykiatrien. Vi er godt på vej med ligestilling, men jeg kunne godt tænke mig, at vi arbejdede mere på at skabe større accept af psykisk sygdom.

Vi er nødt til at hæve uddannelsesniveauet i Region Syddanmark. Hvis ikke, får vi store problemer med den nye uddannelsesreform.

Jeg håber på en større vækst i regionen, så vi kan få skabt flere arbejdspladser. Der skal være jobs at uddanne sig til i regionen.

Udpeget til følgende hverv:

Styregruppe for fremtidig anvendelse af ledige arealer på Fredericia Sygehus

Regionstandlægenævnet (suppleant)

Videnskabsetisk Komite II

Behandlingshjemmet Landerupgaard

Solgaven, Vejle

Psykiatrisk Dialogforum

Kontaktforum for handicap, formand

Ungetilbuddet på Center for Høretab

Styregruppen vedr. Fredericia Sundhedshus

Medlem af følgende udvalg:

Præhospitaludvalget

Psykiatri- og socialudvalget