I forsikringsbranchen oplever man et stigende antal henvendelser fra bekymrende boligejere, der vil vide hvordan deres brænde og træpiller, er forsikret. Mange hus- og sommerhusejere er opmærksomme på, at de har store værdier i skure og under åbne halvtage på deres ejendomme.

– Det er opkald og samtaler, som vi selvfølgelig har stor forståelse for, men det er også spørgsmål, som vi ikke har fået tidligere. Det er tydeligt, at den knaphed, der er på brænde og træpiller, fylder meget i tankerne hos vores kunder, forklarer kommunikationschef i If, Birgitte Ringbæk.

Henvendelserne kommer både fra boligejere, der vil høre hvordan de er stillet, hvis levering af brænde bliver stjålet, og fra hus- og sommerhusejere, som er bekymret for tyveri af eksisterende brænde på deres ejendom.

If Forsikring stiller ikke særlige eller skærpede krav til opbevaring af brænde. Men ifølge forsikringsvilkårene og Forsikringsaftaleloven, må man ikke handle groft uagtsomt.

– Kunder skal ikke få leveret træpiller for 80.000 kr. i indkørslen, som er synlige for alle, og så tage på weekend i sommerhuset, uden først at have flyttet træpillerne ind på grunden og ude af syne, siger Birgitte Ringbæk.

Har boligejeren brænde i åbne skure på helårsadressen, som bliver stjålet, dækker indboforsikringen i If med op til 52.500 kr.

Simpelt tyveri er ikke dækket i sommerhuse, når huset er ubeboet. Det betyder at brænde, under tag eller i åbne skure, kun er dækket, når kunden opholder sig i sommerhuset. At man kommer på weekendophold i ny og næ medvirker ikke til, at sommerhuset i de mellemliggende perioder betragtes som beboet. Er sommerhuset udlejet eller udlånt betragtes det heller ikke som beboet, så her dækkes simpelt tyveri heller ikke.

Hvor alternativ må man være ved pillefyret?

Også boligejere med pillefyr henvender sig med forsikringsspørgsmål. Ejerne vil høre om det har betydning for forsikringsdækningen, hvis man anvender alternative brændetyper, fx solsikkepiller, i et fyr, som er produceret til træpiller. Solsikkepiller er en anden type produkt, der bl.a. har en anden størrelse end træpiller, danner mere aske og kræver anderledes afbrændingstemperaturer.

– Hvis man vil fyre med andet end anlægget er beregnet til, kan det få konsekvenser for forsikringsdækningen. Der er stor risiko for, at en skade får reduceret erstatning, og i værste fald er der slet ingen dækning. Det er vores klare anbefaling, at man udelukkende fyrer med det brændsel anlægget er godkendt til – og at anlægget i øvrigt opfylder gældende brandtekniske vejledninger, til installation og brændsel.

Vælger man alligevel at fyre med andet brændstof, selvom det kan få konsekvenser for forsikringsdækningen, bør man som minimum få en fagmand til at undersøge om anlægget er bygget til at fyre med det ønskede alternativ. Og sørg for at få fagmandens svar på skrift, forklarer Ifs kommunikationschef.

100.000 husstande med pillefyr

Ifølge Danmarks Statistik opvarmer 103.716 husstande deres hjem med pillefyr som primær varmekilde. Videnscentret Bolius har beregnet, at en familie på fem, bosiddende i et 150 kvm stort hus med pillefyr, bruger cirka fem tons træpiller årligt på opvarmningen. Hvor familien i 2021 gav 11.000 kroner for opvarmningen, koster det i år 33.305 kr. Læg hertil, at lagrene af træpiller ved at slippe op.

Det er bl.a. krigen mellem Rusland og Ukraine, der har medvirket til mangel på træpiller i hele Europa, for begge lande er blandt Europas største eksportører af træpiller. Lavere aktivitet i byggebranchen, hvis restprodukter bruges til at producere træpiller, betyder også, at hele Europa er mærket af færre mængder træpiller.