Det er ikke altid, at den enkelte borger og en kommune er på samme bølgelængde, når der er en sag, som skal behandles. Faktisk er der flere undersøgelser, som peger på en stigende utilfredshed med kommunernes sagsbehandlinger.

Eksempelvis er hver 10. ældre utilfreds med kommunernes håndtering efter, at de ældre borgere er blevet sygeindlagt. Derudover er der mange forældre, som ikke stiller sig tilfredse med kommunernes løsningsforslag til familieområdet, hvoraf fire ud af ti i en udarbejdet undersøgelse er utilfredse med kommunens sagsbehandling. I specifikke hændelser er det kommet så vidt, at den enkelte borger ikke har set andre udveje end at foretage et angreb imod kommunerne eller rådhusene. I Danmark har der i de seneste år været episoder, som tydeligt har anskueliggjort, at borgere er utilfredse med embedsværket, kommunale ansatte og politikere. For nogle år siden satte en kvinde ild til sig selv på et Borgerservice på rådhuset i Sorø som protest over den behandlingen, hun havde modtaget i kommunen. I samme periode var der en 32-årig mand, som blev sigtet for hærværk og indbrud, da han havde smadret utallige ruder i et jobcenter ved Vordingborg Kommune. Endvidere husker mange fredericianere, da en borger ved navn Leif begik selvmord efter en tid med afmagthed og desperathed over kommunens behandling af ham. I fredags røg der også chokbølger igennem lokalsamfundet i Middelfart, da en 60-årig mand første antændte fyrværkeri, der fik TrekantBrand, senere politi og specialenheder til at ankomme til Middelfart, inden manden senere blev fundet død. Mandens motiv er endnu ikke fastlagt af politiet, og man har fra deres side været påpasselige med handlingsforløbet, hvilket der også blev givet udtryk for i pressemeddelelse fredag aften.

– Efter at bygningen var sikret og politiets bombehunde var færdige på stedet, rykkede politiets efterforskere ind, og de er nu i gang med efterforskningen af sagen. Af hensyn til arbejdet med efterforskningen kan politiet ikke give yderligere oplysninger om sagen, blev det markeret af Fyns Politi i et kort skriv.

Denne alvorlige hændelse, som har skabt et akut behov for krisehjælp for beboere og medarbejdere i området, har været anledning til en masse ubesvarede spørgsmål, og det giver også en undren over, hvem den omkommet gerningsmand er, samt hvad baggrunden har været for hans handlinger. Det rejser også spørgsmål om, hvordan Middelfart Kommune forholder sig til hele sagen, og hvorfor den ældre mand på flere kommentartråde på sociale medier omtales som ’’martyr’’, ’’frihedskæmper’’ og ’’folkets kriger’’. ’

Helt grundlæggende har den 60-årig mand fra Fyn i årrække haft et opgør imod det offentlige system, som han ifølge livevideoer på Facebook har anset for at lide af korruption, inkompetence og en høj grad af inhabilitet til at varetage væsentlige stillinger i kommunen og i det offentlige embedsværk. Manden blev for en måned siden dømt i Odense Byret for at kalde politikere og myndighederne i Middelfart Kommune for skældsord, som retten har vurderet til at være kriminelt. Ytringerne har været så kriminelle, at man har vurderet mandens psykiske tilstand til at være ustabil, og derfor fik han en psykiatrisk dom. Det var han stærkt utilfreds med, hvilket skinner igennem i en liveudsendelse på Facebook, som blev gennemført et døgn før angrebet på rådhuset.

Her referer han til en episode, hvor kommunen angiveligt for fem år siden ville have ham ud af sin egen ejendom, da de ville udbygge arealet, som Vesterdal Efterskole har tilegnet sig. Denne arealkonflikt var startskuddet til gerningsmandens store utilfredshed over Middelfart Kommunes behandling af ham. I samme ombæring valgte myndighederne ifølge mandens livevideo at indlægge ham uden reel dokumentation, hvilket også blev grunden til, at han senere blev udskrevet. Denne behandling har resulteret i, at manden startede sit opgør og virke som systemkritiker, hvilket har mødt stor opbakning blandt forskellige bevægelser i landet. Manden, der aktivt gjorde brug af livefunktionen på sociale medier, henvendte sig i den såkaldte afskedsvideo til disse bevægelser:

Endvidere uddyber den frusteret og påvirket mand, at systemet på daglig basis begår social terrorisme, som skubber mennesker ud i levevilkår, der ikke er ansvarlige og værdige. Derfor appellerer han til modstandsgrupperingerne om at løfte opgaven i fællesskab, da de har samme hovedmål:

– De forskellige grupper er en enhed: Det er folket. Og vi har den samme mission, så ingen af os skal sove i timen. Det har vi måske gjort tidligere, men nu skal vi tilbage på banen, siger han i videoen.

Fra kommunens side har man ikke nogle kommentarer til gerningsmandens motiver, samt den dårlige sagsbehandling, som han følte, at han fik. Kommunen ønsker heller ikke at kommentere på mandens aktiviteter på sociale medier, da de nævnte faktorer er en del af politiets efterforskningsarbejde. I stedet fokuserer Middelfart Kommune på at få gang i rådhuset igen, hvor der undervejs er nogle bygningsskader, som skal håndteres. Overordnet set ser rådhuset dog pænt og nydeligt ud ifølge byens kommunaldirektør, Willy Feddersen:

– Vores hovedfokus er at gøre hele rådhuset brugbart igen, og det kommer til at tage noget tid. I det ligger der, at vores medarbejdere skal komme godt i gang igen efter den her tragiske og ulykkelige situation. Folk har efter hændelsen været rolige og eftertænksomme, selvom den her hændelse har fået et meget voldsomt udtryk, siger han.

Skriv en kommentar