Trods en stor indsats for at få nedbragt antallet af højresvingsulykker, har de over en femårig periode været årsag til 26 dødsfald og 391 svært tilskadekomne cyklister i trafikken. Det viser en ny opgørelse, som Vejdirektoratet har foretaget for Gjensidige.

Højresvingsulykker mellem køretøjer og cyklister er ikke kun enormt farlige, de sker desværre også stadig alt for ofte.

For på trods af en række tiltag for at øge trafiksikkerheden og opmærksomheden omkring faren ved højresvingsulykker, bliver der stadig påkørt en cyklist omkring hver tredje dag herhjemme.

Det viser en opgørelse, som Vejdirektoratet har foretaget for Gjensidige.

I perioden fra 2016 og fem år frem kom i alt 688 cyklister til skade efter en højresvingsulykke, hvilket resulterede i 26 dødsfald og 391 svært tilskadekomne.

Hver fjerde cyklist har været tæt på en ulykke

Langt størstedelen af højresvingsulykkerne herhjemme sker mellem personbiler og cyklister, og samtidig bliver rigtig mange undgået i sidste øjeblik.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige.

Her svarer omkring hver fjerde af de adspurgte bilister og cyklister, at de har været ved at ende i en højresvingsulykke.

Og ifølge direktør for Skade i Gjensidige, Henrik Sagild, er det et enormt højt tal, der er med til at understrege alvoren af at have fokus på at undgå højresvingsulykker.

– Denne her form for ulykker er enormt farlige, da de meget ofte fører til alvorlig personskade, og når så mange både bilister og cyklister har været tæt på at ende i en højresvingsulykke, er det desværre et tegn på, at alle parter i trafikken skal være mere opmærksomme, siger Henrik Sagild.

Det er oftest i ulykker mellem lastbil og cyklist, at det ender fatalt for cyklisten. Af de 26 dødsfald er 23 af dem sket i højresvingsulykker med lastbiler, tre af dem biler. Men flest kommer til skade i uheld mellem bil og cykel, hvor 569 ud af 688 registrerede ulykker med personskade sker.

Begge parter har ansvar for at undgå ulykker

I undersøgelsen er der også blevet spurgt om, hvilken part, der har ansvaret for at undgå højresvingsulykker, og her mener over halvdelen af de adspurgte, at ansvaret ligger ligeligt hos bilisten og cyklisten.

Og den indstilling glæder Henrik Sagild, der peger på, at problemets alvor og omfang gør, at alle skal arbejde sammen om at mindske risikoen for uheld.

– Alle i trafikken har et fælles ansvar for at reducere risikoen ved at være ekstra opmærksomme i lyskryds, ligesom vi skal fortsætte med at oplyse om faren, så vi sammen kan få nedbragt antallet af døde og kvæstede. Vi skal have tillid til, at vi passer på hinanden, siger Henrik Sagild.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget for af Kantar Gallup for Gjensidige i marts 2022 blandt 1027 repræsentativt udvalgte danskere.

Har du nogensinde som cyklist, været i, eller været tæt på at havne i, en højresvingsulykke?
Ja – har været i 6%
Ja – har været tæt på at havne i 23%
Nej 64%
Jeg cykler aldrig 7%
Ved ikke 1%

Er du som cyklist bekymret for at havne i en højresvingsulykke?
Ja 53%
Nej 40%
Ved ikke 7%

Har du nogensinde som bilist, været i, eller været tæt på at havne i, en højresvingsulykke?
Ja – har været i 2%
Ja – har været tæt på at havne i 24%
Nej 62%
Jeg kører aldrig bil 11%
Ved ikke 2%

Er du som bilist bekymret for at havne i en højresvingsulykke?
Ja 62%
Nej 32%
Ved ikke 6%

Hvem mener du har det største ansvar for at undgå højresvingsulykker?
Bilisten 32%
Cyklisten 10%
De har lige stort ansvar 57%
Ved ikke 1%