En valgt leder i 3F’s forbund varetager fra dags dato ikke længere sine politiske ansvarsområder og er taget på orlov fra sin post i 3F efter en anmeldelse om krænkende adfærd. Beslutningen er truffet på baggrund af en konkret MeToo-sag.

– Det er dybt alvorligt. En medarbejder har følt sig krænket af en leder. Vi har ingen tolerance for den type misbrug af magt og tillid, siger konstitueret formand for 3F, Tina Christensen, som pointerer, at hun ikke har taget stilling til indholdet i anklagerne.

Sagen, som drejer sig om konkrete hændelser i 2019, bliver nu behandlet som en arbejdsretlig sag. Den valgte leder er taget på orlov, mens sagen behandles.

Sagen var på 3F´s hovedbestyrelse og i Daglig Ledelse torsdag

– Vi har handlet resolut og sendt den valgte leder på orlov. Konsekvensen er, at den valgte leder ikke længere skal varetage sine politiske ansvarsområder. Nu skal sagen og anklagerne belyses, og derefter skal vi træffe en endelig beslutning, siger Tina Christensen, og fortsætter:

– Vi har nul-tolerance overfor den type sager og vil beslutte de endelige konsekvenser så snart sagen er fuldt belyst. Vi forventer, at de virksomheder, vores medlemmer arbejder på, også har nul-tolerance – så det gælder naturligvis også, hvis den slags sager rammer os selv. Vi er en fagforening, som stålsat står på retssikkerheden for begge de involverede parter, siger Tina Christensen.

3F har sidste år oprettet en ekstern whistleblower-ordning for medarbejdere, der kan indberette krænkende adfærd til en ekstern instans, ligesom fagforeningen har gennemført flere kampagner for at skærpe opmærksomheden om emnet.

Tina Christensen opfordrer samtlige medarbejdere i 3F til at bruge whistleblower-ordningen, hvis de bliver bekendt med eller involveret i Metoo-sager.

Sagen har ingen – hverken direkte eller indirekte – sammenhæng med de seneste ugers medieomtale af den afgåede formand Per Christensen.

Efter som det er en personalesag ønsker 3F ikke at udtale sig yderligere om den konkrete sag.