8.500 m² nye boliger er på vej på en af de bedste beliggenheder i Middelfart by. Det er hensigten med en ny lokalplan for den såkaldte Kulgrund på havnen i Middelfart, som Middelfart Kommune nu begynder arbejdet på.  

Nissen Group, som ejer grunden, og Schmidt Hammer Lassen Architects står bag byggeplanerne, som omfatter opførelsen af tre pyramidelignende terrassehuse, som efter planen skal opføres i op til syv etager. 
Rent teknisk er det en lempelse i planloven, der nu muliggør, at der kan bygges boliger på arealet, fordi det ligger tæt på erhvervsarealer, herunder havnearealet. 

– Vi har længe haft et ønske om at få lov til at bygge på Kulgrunden, så vi er selvfølgelig rigtig glade for, at det nu bliver muligt. Vi glæder os til at samarbejde med kommunen om den nye lokalplan, så vi kan få skabt et attraktivt byggeri, der giver et løft til hele Middelfart by, forklarer ejer af Nissen Group, Michael Nissen. 

Igangsætningen af arbejdet med den nye lokalplan og muligheden for at opføre boliger på arealet glæder også borgmester Johannes Lundsfryd Jensen. 
– Nu giver vi mulighed for at opføre nogle attraktive, moderne boliger med en virkelig fantastisk beliggenhed. Med Nytorv har vi fået en mere spændende bymidte og havnefront, som bidrager til udvikling af bylivet. Den udvikling fortsætter vi nu, så vi får et mere harmonisk, helstøbt og levende miljø på havnen.

Samtidigt bidrager byggeriet til at imødekomme efterspørgslen efter boliger i Middelfart Kommune. 
– Flere og flere kigger mod Middelfart Kommune, når de skal vælge et sted at bosætte sig, så vi har behov for et varieret udvalg af attraktive boliger. Derfor passer projektet rigtig godt ind i vores arbejde med bosætning, hvor vi satser på både almene boliger, byggegrunde og de helt bynære boliger som her, forklarer Johannes Lundsfryd Jensen. 

FAKTA: Boligerne bliver placeret i tre punkter, der forskyder sig etagevist. Det giver grønne, vestvendte haverum, som orienterer sig mod sol og udsigt ud over Lillebælt og sikrer en blød overgang mellem vand og bebyggelse. Projektmateriale og arkitekttegninger kan downloades her.Det forventes, at arbejdet med lokalplanen vil tage ca. et år. En realisering af projektet vil medføre udgravning af havnebassinet, så havnebassinet flugter med det tilsvarende havnebassin på modsatte side af Kulturøen.Der vil blive offentlig adgang til området, herunder arealet langs havnepromenaden.Der etableres en vejforbindelse til industrihavnen i overensstemmelse med Udviklingsplan for Middelfart.  Bebyggelsen bliver klimasikret i forhold til oversvømmelse/havvandsstigninger.Der skabes mulighed for servicearealer mv. for marinaen. 

Terrassehusene set vandet. Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects
Byggeriet set fra Havnegade. Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects
Byggeriet set fra Havnegade. Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here