Peter Storm overtager formandsposten for Naturpark Lillebælt i 2020

0
77
Formand for Naturparkområdet, Christian Bro. Foto: Thomas Lægaard, Middelfart AVISEN

16. januar kl. 17-19 holder Naturpark Lillebælt nytårskur på CLAY i Middelfart, og her vil Christian Bro fra Fredericia Kommune overdrage formandsposten til Peter Storm fra Middelfart Kommune.

Peter Storm udtaler i den forbindelse:

–      Jeg er stolt over at overtage formandsposten i Naturpark Lillebælt. Vi har et fantastisk samarbejde i de tre kommuner, og ideen om at skifte formandsposten hvert år, så vi skiftes til at sætte dagsordenen, synes jeg virker fortrinligt. Det giver ejerskab og indsigt i alle kommuner i samarbejdet om at være Danmarks største naturpark.

3 forskere kommer på besøg

Til nytårskuren har Naturpark Lillebælt inviteret tre forskere som er med til at søge penge til projektet: Bælt i balance, som er et stort projekt i naturparken med mange elementer. Projektet skal:

·         Skabe konkrete forbedringer i Lillebælts havmiljø – kernen i Naturpark Lillebælt. Der skal laves nye stenrev, biohuts (fiskebørnehaver), opfiskning af krabber, frivillige fredninger og mindre støj i havet, som giver bedre levevilkår for torsk, havørred og marsvin samt færre krabber.

·         Give mere viden om Lillebælt ved forskning i forbedringernes effekt på marsvin, torsk, fiskeyngel og havørred.

·         Formidle viden og forskning i Lillebælt til borgere, besøgende og foreninger. Faciliteterne og formidlingen ude ved kysten skal forbedres, så særligt skoler og unge får bedre mulighed for at opleve havet, lære og forstå det der sker under overfladen.

De tre forskere holder oplæg til nytårskuren kl. 18 og pressen er velkomne til at deltage.

–      Vores havmiljø og naturen i hele naturparken har brug for fokus. I dette år 2020, som mange kalder for naturens år, der vil jeg som formand gøre mit til, at vi får mere viden og sætter gang i noget konkret for naturens skyld.

Siger Peter Storm.

https://lecture.dk/event/michael-teschl-6-2-2020/