Tilbage i maj valgte Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia at nedlægge sig selv. Snart ser et nyt idrætsråd dagens lys – og målsætningen er klar, fortæller formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Lars Ejby Pedersen.

Fredericia får et nyt idrætsråd – eller vi er i hvert fald tæt på. Kommissoriet for det nye råd er godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget, og mangler nu kun den endelige godkendelse i Fredericia Byråd, fortæller Lars Ejby Pedersen.

I kommissoriet er der oplistet en række mål for, hvad det nye udvalg skal arbejde med. Middelfart AVISEN satte udvalgsformanden i stævne til en snak om netop disse mål.

Klare målsætninger

Nyttiggøre synergi og ressourcer på idrætsområdet

“I Fredericia har vi rigtig mange idrætsforeninger, og det er super godt. Men der er også mange steder, hvor vi ikke udnytter vores ressourcer og synergieffekter godt nok”, siger Lars Ejby Pedersen og fortsætter:

“Et godt eksempel på nogen der har løst denne udfordring er Fredericia KF. I de samarbejdende klubber har man tidligere haft pigehold, men efterhånden som nogle stopper, så endte de alle sammen med at stoppe. Der rendte en lille flok rundt i alle klubberne. Ved samarbejdet har man løst det – man har skabt et miljø og udnyttet de ressourcer der var i klubberne. Det er et super godt projekt”.

“Det gælder også om, at man får talt sammen og givet de gode råd videre. Der er mange rundt i klubberne der har uundværlig viden, som andre foreninger vil kunne drage stor nytte af”, siger Lars Ejby Pedersen.

Skabe øget involvering fra alle idrættens aktører

“I Fredericia er foreningslivet stærkt, men det er ikke nogen hemmelighed, at de er pressede på medlemmer. Flere og flere vælger den selvorganiserende idræt, og det skal vi tage højde for”, fortæller Lars.

“Når der i kommissoriet står, at vi skal øge involveringen er det netop for at sikre, at de der ikke er en del af foreningsidrætten også bliver hørt, for de er også vigtige i Fredericia Byråds grønne idrætspolitiske strategi. Folkesundheden skal øges, og der skal vi tage alle mulighederne med ind i samspillet”, fortsætter han.

“Vi har mange gode områder til at dyrke idræt i Fredericia. Vi har blandt andet Gasværksgrunden, Østerstrand og området foran Fredericia Idrætscenter. Det er kommet for at blive, men jeg tror også, at det er en god vej ind i foreningsidrætten”, siger Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia Byråd.

Mulighed for at påvirke idrætspolitiske områder og spørgsmål

“Det er vigtigt for mig at slå fast, at der ikke er tale om et politisk råd. Der er politiske repræsentanter med, men det er for at sikre et større samspil mellem politik og hverdagen i foreningerne”, siger Lars Ejby Pedersen og fortsætter:

“Når der står som mål, at Fredericia Idrætsråd skal have mulighed for at påvirke politikken, så er det i høj grad fordi, at vi gerne vil have inputs med fra dem der rent faktisk står i det”.

Overgangen fra skole til fritidsliv

“Noget af det vigtigste i det kommende idrætsråd er fokus på overgangen fra skole til fritidsliv. Der foregår rigtig meget i de unge menneskers liv, så vi skal finde et bedre samspil i overgangen mellem skole og fritidsliv. Det er blandt andet en af grundene til, at børne- og skoleudvalget også har en repræsentant med i udvalget, for de har direkte indflydelse på det her”, fortæller Lars Ejby Pedersen.

Fredericia Idrætsfond

I Fredericias idrætsråd er der en økonomisk ramme på 300.000 kroner årligt, hvoraf de 50.000 kroner går til Fredericia Idrætsfond. Det er ikke tilfældigt, fortæller Lars Ejby Pedersen.

“Fredericia Idrætsfond er vigtig for byen og for idrættens udvikling. Det er vigtigt at have en fond, hvor der ikke er tunge regelsæt, der skal begrænse mulighederne. Pengene kan gå til klubudvikling, men også til de individuelle talenter. Det er dyrt at drive en forening, og især på eliteniveau”, lyder det fra Lars Ejby Pedersen.

Udover den årlige ramme på 250.000 kroner følger der resterne af Samvirkende Idrætsklubber i Fredericias formue. Her er der 600.000 kroner, hvoraf de 200.000 bliver lagt over til Fredericia Idrætsfond.

Rådets medlemmer

Rådet kommer til at bestå af 12 faste medlemmer, der vælges på tværs af politik, foreninger og erhvervslivet.

  • Der vil være 1 medlem udpeget af Kultur- og Idrætsudvalget
  • Der vil være 1 medlem udpeget af Sundhedsudvalget
  • Der vil være 1 medlem udpeget af Børne- og Skoleudvalget
  • Der vil være 5 medlemmer, der er valgt fra de godkendte idrætsforeninger i Fredericia. Her vil Trelde Gymnastik og Idrætsforening, Bredstrup/Pjedsted Idrætsforening, Taulov-Skærbæk Idrætsforening, Erritsø Gymnastik og Idrætsforening samt Fredericia Idrætscenter stå for at indkalde alle foreninger i det givne lokalområde.
  • Der vil være et medlem udpeget af de fire selvejende haller (Bredstrup/Pjedstedhallen, Elbohallen, Erritsø Hallen og Bøgeskovhallen)
  • Et medlem udpeget af Fredericia Idrætscenter
  • Et medlem udpeget af Business Fredericia
  • Et medlem udpeget af Ungebyrådet

Formanden og næstformanden vil blive valgt blandt de 12 medlemmer.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here