Nils Skeby er fortid hos ADP

0
172

Adm. Direktør Nils Skeby har gennem de seneste 3 ½ år stået i spidsen for en fornyelse og succesfuld udvikling af havneselskabet Associated Danish Ports A/S, som ejer havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg. Udviklingen har bl.a. omfattet ændring af ADPs kerneforretning, så selskabet ikke længere i samme omfang er afhængigt af indtægter fra olien fra Nordsøen.

Ligeledes har Nils Skeby været ansvarlig for en række markante investeringer i havnene og ikke mindst ifm. etableringen af selskabet Taulov Dryport A/S, som er Danmarks eneste dryport, som det er målet at udvikle til Danmarks største logistikcenter. Denne udvikling er sket i tæt samarbejde med pensionsselskabet PFA.

Da Nils Skeby nu har gennemført den fornyelse og turn around, han blev ansat til, har Nils Skeby ønsket at stoppe i ADP A/S for at fortsætte med forretnings- og projektudvikling uden for rammerne af ADP. Nils Skeby fratræder med virkning fra 1.maj 2019 og vil frem til da bistå ADP i nogle specifikke projekter. ADPs økonomidirektør Villads Kirkegaard-Jensen konstitueres som Adm. Direktør med virkning fra 1. februar 2019.

Bestyrelsen i ADP A/S ønsker at takke Nils Skeby for hans meget store indsats for selskabet og ønsker ham held og lykke fremover.

https://www.facebook.com/mrhoejer/