En fejl i produktionen af de specialfremstillede klinker, forsinker arbejdet i Bykvarteret.

Projektet skrider frem i Bykvarteret, men desværre er arbejdet med belægningen nu sat på ufrivillig pause. Der er sket en fejl i produktionen af klinkerne, som skal bruges i Bykvarteret, og holdet bag KlimaByen har været nødt til at sende hele leverancen retur til leverandøren.

Dermed bliver arbejdet i Bykvarteret forsinket, og det går i høj grad ud over anlægsarbejdet i Smedegade, hvor entreprenøren skulle i gang med fortovene. Der er heldigvis håb forude, da leverandøren har sat alle sejl til, for at den nye leverance bliver leveret allerede om 6 uger og ikke 12 uger, som er den normale leveringstid.

For at forbedre de nuværende forhold for beboerne i Smedegade, bliver der lagt gangplader ud på begge fortove, og der lægges grus på kørebanen. Når entreprenøren kan genoptage arbejdet, forventes det sidste anlægsarbejde at tage ca. 4 uger. Herefter er arbejdet færdigt, og beboerne i området kan nyde den nye belægning.

Forsinkelserne i Smedegade vil ikke få indflydelse på den samlede tidsplan og vi forventer stadig Bykvarteret kan åbne som planlagt den 1. august 2019.

http://www.vw-fredericia.dk/