Grundlisteudvalget i Middelfart Kommune opfordrer borgere med dansk statsborgerskab og adresse i kommunen til at melde sig til hvervet som lægdommer. Typisk vil man komme til at fungere som domsmænd eller nævninge i straffesager ved by- og landsretten i Odense.

Middelfart Kommunes Grundlisteudvalg skal inden udgangen af marts måned 2019 udpege personer til den såkaldte grundliste. Det er herfra, at landsrettens præsident henter de nævninge og domsmænd, der skal medvirke i straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

For at blive optaget på listen skal du:

• Være dansk statsborger
• Bo i Middelfart Kommune
• Være fyldt 18 år
• Være født efter 1. januar 1944.

Opfordrer unge til at melde sig

Grundlisteudvalgets formand, borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, forklarer:

  • Vi skal vælge 129 borgere til grundlisten, og vi ved fra tidligere år, at vi har mange lægdommere i alderen fra 59-64 år. Deres indsats sætter vi pris på, men det er vigtigt, at vi får en mere alsidig sammensætning i gruppen, så den i højere grad afspejler den måde, vores befolkning er sammensat på. Derfor vil jeg opfordre alle, men i særlig grad unge under 30 år, og personer med anden etnisk herkomst end dansk, til at melde sig.

Udvalgets opgave går ud på at finde personer, der dels er egnede til at virke som domsmænd eller nævninge i en retssag og dels er alsidige i sammensætningen og afspejler kommunens befolkning med hensyn til alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere.

Landsrettens præsident danner nævninge- og domsmandslisterne til landsretten og byretterne. Det foregår ved lodtrækning blandt de personer, der står på grundlisterne. Det er også præsidenten, der fastsætter antallet af lægdommere, sådan at hver lægdommer typisk vil virke ca. fire gange om året. Omkring halvdelen af personerne på grundlisterne ender med at blive lægdommere.

De personer, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af landsrettens præsident, herunder også om mulighederne for at blive fritaget fra hvervet som lægdommer.

Lægdommere, der er udtaget fra Middelfart Kommunes grundliste virker typisk ved byretten og landsretten i Odense.

Ansøgning

For at blive optaget på grundlisten skal interesserede indsende en ansøgning til Middelfart Kommune via kommunens hjemmeside senest den 10. februar 2019

Selvom man kommer på listen, er der ikke garanti for, at man komme til at virke som nævning eller domsmand.

Udpegningen som lægdommer gælder fra starten af 2020 og fire år frem.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here