Hvordan kan vi være med til at gøre livet lettere på landet – på en miljøvenlig måde? Transport mellem hjem og skole, arbejde, fritidsaktiviteter er et sted at starte! Vi ku’ jo f.eks. hjælpe hinanden med transporten ved at køre mere sammen.

Middelfart Kommune er gået i samarbejde med de tre lokalområder Husby-Tanderup, Føns og Røjlehalvøen for at gøre samkørsel lettere og mere attraktivt.
 Vi kalder det ‘KørMed’, og vi vil ved hjælp af en app eller på andre måder gøre det lettere at finde hinanden, hvis man har en ledig plads i bilen eller ønsker et lift. Der findes sikkert også andre idéer til, hvordan vi kan hjælpe hinanden med transporten?

Begge dele vil vi gerne snakke med alle interesserede om på borgermøder i de tre lokalområder.

Møderne arrangeres af lokaludvalg og borgerforeninger, og Middelfart Kommune vil bl.a. være repræsenteret af formand for Teknisk Udvalg Regitze Tilma. Udover samkørsel vil vi også fortælle om de nuværende muligheder for f.eks. telekørsel.

– Jeg glæder mig meget til at høre input fra borgerne. Vi er interesseret i at høre fra så mange som muligt, så vi får det bedste grundlag at skabe dette projekt ud fra. Det er vigtigt, at vi prioriterer infrastrukturen i hele vores kommune. Derfor er det nødvendigt med projekter som disse, som nytænker den fælles transport i lokalområderne, siger formand for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma.

KørMed har tidligere været præsenteret i ‘Løsningernes Rum’, der af Fyens Stiftstidende blev afholdt for over 100 unge i Middelfart Sparekasse.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen deltog, og fortæller om mødet:

– De unge har peget på transport som en af deres tre topprioriteter i forhold til at have et godt ungeliv. Jeg håber, vi med KørMed kan afprøve og udvikle nogle løsninger, som kan lette transporten både for de unge, men også andre grupper. De unge kan med deres fortrolighed med digitale medier være foregangspersoner for nye løsninger, og måske endda hjælpe de ældre generationer med også at komme i gang. 

Planlagte møder:

Søndag d. 18. november 2018 fra kl. 18.00 i Husby Forsamlingshus, Skræppedalsvej 6.Onsdag d. 21. november 2018 kl. 19.00 på Føns Gl. Skole, Føns Strandvej 2AMandag d. 26. november 2018 kl. 19.00 i Røjle Kulturhus, Røjleskovvej 37


Fakta Om KørMed

Middelfart kommune har indgået samarbejde om samkørselsprojektet med i første omgang de tre lokalområder Husby-Tanderup, Føns og Røjlehalvøen samt FynBus og Middelfart Gymnasium & HF.

KørMed gennemføres som en del af et internationalt projekt CORA, støttet af den Europæiske Union, Den Europæiske Udviklingsfond og North Sea Region programmet. Læs gerne mere om CORA på http://coraproject.eu/ (åbner nyt vindue)