Middelfart Kommune investerer millioner i folkeskolen: 121-årig byskole får nyt liv

0
862
Arkivfoto: Vestre Skole Middelfart Kommune

Moderne læringsrum, fleksible rammer og mere plads til innovativ undervisning. Elever og lærere på Vestre Skole kan se frem til nye og forbedrede faciliteter, efter at Middelfart Kommune har givet grønt lys til en renoveringsplan til ca. 32 mio. kr. Byggeriet forventes påbegyndt i sommeren 2020. 

Vestre Skoles historiske rammer centralt i Middelfart by får nu en tiltrængt opgradering. 

Det står klart efter Skoleudvalget i Middelfart Kommune har godkendt planerne om at sætte gang i en renovering af skolen. 

Renoveringen kommer til at omfatte en markant opgradering af lokaler, indretning og udearealer. 

Samtidig samles Middelfart Musikskoles aktiviteter og kommunens 10. klassestilbud på Vestre Skole, som efter planen skal summe af liv. Også efter skoletid.  

– Vestre Skole er næste skridt i vores ambitiøse plan om at skabe moderne og attraktive rammer for folkeskolen i Middelfart Kommune. Vi har investeret i skolerne i blandt andet Gelsted, Ejby og Nørre Aaby, og nu er turen kommet til Vestre Skole, som fremover bliver et endnu mere attraktivt tilbud til skolesøgende børn i den centrale del af Middelfart by, forklarer Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune.

Fleksible rammer til moderne undervisning
Formand for Skoleudvalget, Jens Backer Mogensen, ser også frem til, at endnu en skole får opdateret rammerne.  

Og det er især de nye muligheder for at skræddersy indretningen til elevernes alder og for at arbejde med innovativ og differentieret undervisning, der vækker begejstring: 

– Sammen med medarbejdere, arkitekter, bestyrelser og forskellige brugere, har vi samlet ønsker og behov til skolens indretning og faciliteter i et gennemarbejdet idéoplæg, som skal danne baggrund for byggeriet. Det har været en god og konstruktiv proces.  

– Nu får vi en moderne skole. En skole med indretning, der er designet specielt til elevernes særlige behov, fx i indskolingen. Og en skole, hvor man som lærer i højere grad kan arbejde med differentieret undervisning, fordi vi nu får faciliteterne og lokaler, der understøtter det. Samtidig får vi også et mere spændende ungemiljø for vores ældste skoleelever og en række andre forbedringer, så jeg synes, vi har fået lavet en god plan for Vestre Skole.  

En del af planen er også, at skolens faciliteter i højere grad vil kunne anvendes af foreninger, kulturudbydere og aftenskoler, og at der som hidtil vil være FabLab på skolen. 

På den måde skal Vestre Skole være et naturligt samlingssted i byen. 

Skolens indretning og den konkrete udformning, vil blive planlagt i detaljen i takt med, at der i løbet af efteråret 2019 indgås kontrakter med rådgivere og entreprenører på projektet. 

FAKTA: 

 • Der er afsat 31.125.000 kr. til skoleanlæg samt 1.500.000 kr. til udearealer på Vestre Skole
 • Renoveringen af Vestre Skole er en del af Middelfart Kommunes plan for skolerenoveringer, som hidtil har betydet markante forbedringer på en række andre folkeskoler i kommunen. 
 • Fra 2011 og frem er der investeret et stort millionbeløb på skoleområdet: 
 •  Der er planlagt yderligere renoveringer i de kommende år. 

FAKTA OM OMBYGNINGEN

Middelfart Kommune og den rådgivende arkitekt har mødtes med repræsentanter fra Vestre Skoles forældrebestyrelse samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Vestre Skole, 10’eren og Musikskolen tre gange for at udarbejde det idéoplæg, der danner baggrund for ombygningen.

 I idéoplægget er lagt særligt fokus på: 

 • At Vestre Skole skal være et centralt rum i Middelfart Midtby for alle borgere
 • At Skolen ude og inde skal tage afsæt i visionen “Fra Middelfartbarn til Verdensborger”
 • At skabe særlige miljøer til indskoling, mellemtrin, udskoling og unge
 • Fleksible rum.

Den røde bygning fra 1908 får:  

 • Lokaler til kreative fag i stuetagen
 • Stort fokus på 1. sal, som danner rammen om indskoling og SFO
 • 2. sal til mellemtrinnet og 3. sal til udskolingen
 • Der etableres elevator uden på bygningen.

Den grå bygning får: 

 • Madværksted/hjemkundskab og evt. samlingssted for SFO i grundplanet
 • Hævet terræn i skolegården, så der kan etableres udemiljø/terrasse uden for madværkstedet1. sal med faciliteter naturfag med klimavæg, terrasse og fleksible rammer.

Samlingssalen bliver:

 • Spillested for Musikskolen
 • Kantine i dagtimerne – udnyttelse af eksisterende, gode køkkenfaciliteter

1956-bygningen får:

 • Café og musiklokaler, hvoraf det ene kan bruges til musikundervisning i folkeskoleregi
 • De ‘hvælvede lokaler’ anvendes af Musikskolen
 • Undervisningslokaler for 10’eren. Øverum til Musikskolen samt personalerum og administration for Musikskole og 10’er