Middelfart Kommune hjemtager rottebekæmpelsen

0
221

Den 1. januar 2019 overtager kommunens egne folk bekæmpelsen af rotter.

Fremadrettet vil kommunens entreprenørafdeling i samarbejde med Middelfart Spildevandsselskab A/S stå for bekæmpelsen af rotter i Middelfart Kommune. Tidligere har det været et privat firma der har stået for bekæmpelsen, men pr. 1. januar 2019 vil du møde et nyt rotteteam. Som du kan se på billedet øverst. Fra venstre er det Benjamin Laurberg, Claus Elmelund, Peter Højlund og Flemming Øhrnstedt.  Benjamin og Flemming vil du primært møde i den daglige bekæmpelse, hvorimod Claus og Peter hovedsagelig vil tage sig af de tilsynspligtige adresser der køres fra 1. oktober til 28. februar.

Hvorfor hjemtages bekæmpelsen

“Vi glæder os meget til at få bekæmpelsen i eget hus og til samarbejdet med entreprenørafdelingen og Spildevandsselskabet. En effektiv og velfungerende bekæmpelse er vigtig for den samlede effekt af rottebekæmpelsen”. siger formanden for Miljø- og Energiudvalget Morten Weiss-Pedersen. Det vurderes, at hjemtagning af opgaven ikke kun vil sikre en mere effektiv bekæmpelse, men også fremadrettet sørge for en mere stabil, ensartet og borgervenlig rottebekæmpelse.  Med det nye faste rotteteam sikres, at borgerne møder de samme bekæmpere, der kan følge opgaven til dørs.  Endvidere sker bekæmpelsen i samarbejde med Spildevandsselskabet, og det vurderes, at det ligeledes vil styrke arbejdet, der foretages i forbindelse med det private og offentlige kloaksystem. Økonomisk vil hjemtagning af rotteområdet ikke medføre ændringer i opkrævningen til ordningen. Der er selvfølgelig stadig fokus på at foretage bekæmpelsen til den mest fordelagtige pris.
 

FAKTA

Har du rotter eller ser spor af rotter, skal du straks anmelde dette. Du kan med fordel benytte Kommunens selvbetjeningsløsning for at anmelde problemet.http://middelfart.rotteweb.dk/NewCase.aspx

I langt de fleste tilfælde kan man afsløre tilstedeværelsen af rotter alene på de tegn og spor, dyrene efterlader så som:

•    Rotteekskrementer 
•    Løbespor eller veksler 
•    Spor efter poter og hale 
•    Gnavespor 
•    Rottehuller 
•    Rottereder 
•    Rottelugt 
•    Støj 
 

Vil du vide mere om rotter kan du læse om det på kommunens hjemmeside: https://www.middelfart.dk/Borger/Miljø%20og%20natur/Miljø%20ny/Skadedyr%20og%20andre%20dyr/Rotter

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here