Middelfart Kommune er på vej mod en pesticidfri fremtid

0
88

Siden 2011 har Middelfart Kommune drevet egne grønne område, veje og stier stort set uden at bruge pesticider. Kun i bekæmpelsen af enkelte store kolonier af de invasive plantearter, kæmpe bjørneklo og pileurt, har det været nødvendigt at tage skrappere midler end hånd-værktøjer i brug. Nu er tiden kommet til pesticidefri landbrugsarealer.

I år har et flertal i byrådet i Middelfart Kommune besluttet, at kommunens landbrugsarealer også skal drives pesticid-frit. Kommunens landbrugsarealer blev i foråret udbudt offentligt med det krav, og nu kan vi se resultatet af de indkomne tilbud.

“Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at en omstilling til en mindre kemikaliebela-stende drift af vores landbrugsarealer kan ske uden de store omkostninger for kommunen. Gevinsten, som kommunen kan høste, er bedre grundvandsbeskyttelse og et rigere dyre- og planteliv” udtaler formand for Miljø- og Energiudvalget, Morten Weiss-Pedersen.

Han tilføjer: “Der er budt på alle udbudte arealer og de tilbudte priser er kun nogle få tusind kroner lavere, end sidst vi udbød de samme arealer.”
 Alle kommunens landbrugsarealer er omfattet af igangværende forpagtningsaftaler, hvor pe-sticider er tilladt. Først efter høst og fra omkring midt i september i år, starter de nye pesticid-frie forpagtningsaftaler.
 

Udbud af kommunens landbrugsarealer til pesticidfri drift er en brik i det større puslespil, det er at gøre Middelfart Kommune mere grøn og bæredygtig. Det er et ambitiøst mål om at være førende i løsning af klima- og biodiversitetsudfordringerne, samtidig med at der skal være plads til udvikling og produktion.
 

Med pesticidfri drift af kommunens landbrugsarealer er vi kommet et lille skridt nærmere en fremtid, hvor vi kan producere madvarer uden at frygte pesticidrester i grundvandet – og må-ske også opleve et mere rigt dyre- og planteliv i det åbne land.