Dansk Metal bakker op om den aftale om en styrkelse af erhvervsuddannelserne, som i dag er blevet indgået mellem Regeringen, DF, S, SF og R.

Aftalen giver ifølge fagforbundet Dansk Metal erhvervsskolerne ro om økonomien og er et godt fundament for at udvikle uddannelserne, så de bliver endnu bedre, end de er i dag.

“I Dansk Metal har vi længe arbejdet for, at omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne blev annulleret. At politikerne har lyttet er positivt, for det skaber en tiltrængt stabilitet om økonomien. At det derudover er lykkedes at aftale en forlængelse af kvalitetspuljen på knap 170 mio. kr. i 2019 gør kun aftalen bedre. Skolerne ved nu, hvordan budgetterne ser ud i en årrække, og i stedet for at hoppe fra tue til tue kan de nu foretage tiltrængte, langsigtede investeringer i kvalitet og attraktive uddannelsesmiljøer”, siger Kasper Palm, der er forbundssekretær i uddannelsesafdelingen i Dansk Metal.

Ud over det økonomiske grundlag roser Dansk Metal aftaleparterne tydelige ambition om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der er blandt andet lagt op til at styrke vejledning i folkeskolen og prioritere 10. klasseaktiviteter på erhvervsskolerne.

“Skolerne får også med aftalen fornuftige muligheder for at udvikle deres uddannelser og få flere til at vælge en faglært uddannelse. Det kan vi som fagforbund for nogle af Danmarks mest efterspurgte faggrupper kun være tilfredse med. Både på vores medlemmers vegne – men også på samfundets. Vi har brug for flere dygtige faglærte, og det tror jeg på, at aftalen kan hjælpe med til”, siger Kasper Palm.

Helt afgørende for at tiltrække elever til erhvervsuddannelserne er det imidlertid, at der gøres op med billedet af, at en erhvervsuddannelse er en uddannelsesmæssig blindgyde. Her lægger aftalen heldigvis en række spor ud, der skal styrke erhvervsuddannedes videreuddannelsesmuligheder. Det hilser Dansk Metal velkommen.

Udover disse i store træk positive tiltag, så fremgår det af aftalen, at der skal nedsættes en række ekspertgrupper og udvalg, der skal se nærmere på for eksempel introkurser og brobygning mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne.

“Dansk Metal bidrager naturligvis gerne konstruktivt i det videre arbejde med at hæve kvaliteten endnu mere på erhvervsuddannelserne, så vi i fællesskab kan nå frem til gode, veloplyste løsninger”, siger forbundssekretær i Dansk Metal, Kasper Palm.

annonce

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here