De maritime nyttehaver kommer til Middelfart

0
80

Middelfart Kommune og Naturpark Lillebælt inviterer på tirsdag den 8. oktober til en ganske særlig dag, hvor du kan høre om muligheden for at blive en del af en hel ny havhaveforening i Middelfart Kommune. Målet er at skabe større forståelse for, hvordan blå økosystemer og marine ressourcer kan afhjælpe klima- og miljøproblematikker, blandt andet ved at dyrke bæredygtige afgrøder som for eksempel blåmuslinger og tang.

– Formålet med projektet er ikke kun at dyrke blå muslinger. Det skal også binde folk sammen og danne en social ramme. Jeg håber, at vi kan få dannet nogle foreninger, der vil være med til at sætte fokus på vores hav, og hvordan vi som mennesker bruger og passer på vores fælles natur. Vi har brug for et hav i balance, så vi efterlader noget til næste generation. Dyrkning af blåmuslinger og tang kan måske være et af virkemidlerne til at et bedre havmiljø, forklarer Merete Nørgaard, Middelfart Kommune.


Middelfart Kommune er en del af det landsdækkende netværk Havhøst, der med støtte fra VELUX FONDEN, Friluftsrådet og Spar Nord Fonden arbejder for at skabe større forståelse for blå økosystemer og marine ressourcer, blandt andet ved at dyrke og nyde de mest bæredygtige afgrøder, der findes i dette land, nemlig blåmuslinger og tang. Det sker også gennem kommunens engagement i Naturpark Lillebælt, hvor formålet er at styrke og værne om områdets storslåede natur og bidrage til, at lokale og gæster får glæde af naturen i og omkring Lillebælt.


Hvor og hvornår: “Smag på Lillebælt – Bliv havbonde”, tirsdag den 8. oktober kl. 17.00, Grimmermosehuset, Kongebrovej 68, 5500 Middelfart. 
 
Landsdækkende bevægelse af havbønder

– Der findes i dag omkring 500 havbønder, som dyrker maritime nyttehaver langs de danske kyster, og der kommer hele tiden flere til. Siden vi i 2011 begyndte at arbejde fokuseret med maritime nyttehaver, er der sket et markant skifte i opmærksomheden og interessen for klima- og miljøudfordringer – og dermed også for livet som havbonde. Det gælder både helt almindelige mennesker, som du og jeg, men også fra politisk side og fra folkeskolerne, der efterspørger maritim undervisning. De seneste år har vi for eksempel haft 4.000 skoleelever ude til undervisning på forskellige dyrkningsplatforme, uddyber Joachim Hjerl, stifter af Havhøst.
Havhøst begyndte for otte år siden under navnet “Maritime Nyttehaver” som en blåudgave af urban farming i København. I dag er organisationen vokset til en landsdækkende enhed, der beskæftiger tre årsværk og har seks maritime nyttehaver med en aktiv dyrkningspraksis, herunder i Aalborg, Kerteminde og Ebeltoft. Dertil kommer to steder i landet, der nyligt har etableret foreninger og er på vej i vandet med dyrkningsanlæg. Udviklingen er hjulpet godt på vej af støtte fra VELUX FONDEN, der har været med til at løfte de maritime nyttehaver fra lokale initiativer til en landsdækkende bevægelse.
 
– Mange glemmer, at livet og økosystemet under havoverfladen og langs kysterne er en vigtig del af vores natur, som vi skal værdsætte og værne om. Havhøst er et unikt netværk af ildsjæle, som alle brænder for at skabe opmærksomhed omkring de mange potentialer, havet rummer – og den betydning et sundt havmiljø har, forklarer Mikkel Klougart, programchef for VELUX FONDENs miljøprogram om fondens engagement.

https://www.place2live.dk/fredericia/vores-boliger/