DA-rapport: Middelfart med flere topplaceringer

0
107
Foto: Claus Fisker

Dansk Arbejdsgiverforening udgiver hvert år rapporter, der fortæller om tilstanden på beskæftigelsesindsatserne ude i kommunerne. Den nyeste rapport er landet, og Middelfart AVISEN gennemgår her tallene.

Hurtigt i beskæftigelse

Jobcentrets kontakt og vejledning til ledige har betydning for, hvor hurtigt ledige kommer tilbage i beskæftigelse. Derfor er det vigtigt, at jobcentret iværksætter en tidlig og målrettet indsats over for ledige. Tallene i DA-rapporten viser, at man i Middelfart har oplevet et fald i andelen af nyledige, der kommer i job indenfor tre måneder. I 2017 var andelen 39%, hvor den for 2018 er faldet til 35%. Med dette fald placerer Middelfart Kommune sig som nummer tre i området, der dækker Vestfyn og Sydjylland.

Stigning i jobparate

Ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse bliver af kommunen enten vurderet som jobparat, aktivitetsparat eller uddannelsesparat. Hvis en ledig er jobparat vurderes personen til at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder. Personer er vurderet aktivitetsparat hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder.

I denne kategori er Middelfart blandt de kommuner der har formået at hæve andelen, men på trods af en stigning er kommunen placeret på en femteplads.

Middelfart havde efter første kvartal i 2018 en andel af jobparate på 39%, dette tal er nu steget til 42%. Nummer 1 i denne kategori er Fanø, der har en andel på 54%.

Topplacering i virksomhedsrettede indsatser

En målrettet indsats overfor langtidsforsørgede er vigtig, for at holde dem tæt på arbejdsmarkedet. Andelen af virksomhedsrettede tilbud er en indikator for kommunens brug af de bedst virkende redskaber. En person er langtidsforsørget, hvis personen er mellem 16 og 66 år og har modtaget sammenhængende offentlig forsørgelse i mindst 3 år.

Hele 52% af de langtidsledige har været tilbud et virksomhedsrettet forløb indenfor de seneste 6 måneder, og denne andel giver en klar førsteplads i området. Til sammenligning er de øvrige kommuner i Trekantområdet placeret på 30-34%.

Færre langtidsledige

Der er generelt i Danmark et fald i andelen af langtidsledige, og dette gør sig også gældende i Middelfart Kommune, der har oplevet et fald på 17%.

Læs hele rapporten her.

http://bit.ly/rosalecture