Blandt de første i Europa: Middelfart Kommune lancerer klimakurser for folkeskolelærere

0
164
Håndtering af store nedbørsmængder i KlimaByen er et af de eksempler, der vil blive brugt i de nye kurser. Her visualisering fra bykvarteret, hvor vandet samles på vejbanen og ledes ned til havnen i Middelfart by. Visualisering: GHB Landskabsarkitekter og Adept.

Danmarks mest bæredygtige rådhus, en hel bydel sikret mod klimaforandringer og innovativt energibesparende gadelys. Middelfart Kommune bugner af banebrydende og bæredygtige svar på klimaudfordringen. Nu samles inspiration, eksempler og knowhow i et internationalt kursus, som skal vinde klimakampen fra skolebænken.

;Middelfart Kommune har gennem en årrække arbejdet målrettet med grøn omstilling, bæredygtighed og innovative klimaløsninger.

Nu bliver arbejde og erfaringer fra projekter og byggerier udbredt til andre lande på en helt ny måde – gennem et helt nyt kursustilbud om klimaløsninger til folkeskolelærere fra hele Europa, et af de første af sin slags. 

Rådhuset i Middelfart er Danmarks mest bæredygtige offentlige byggeri. Nu skal det være med til at inspirere lærere fra hele Europa. Foto: Middelfart Kommune

Afsæt i konkrete klimaerfaringer 
De nye kurser kommer til at foregå på engelsk og bliver målrettet udenlandske lærere, som får efteruddannelse i at undervise i konkret arbejde med klimaløsninger. 

– Deltagerne får helt ny og opdateret viden, nye kompetencer og opkvalificering inden for klima med afsæt i de konkrete erfaringer, vi har gjort os her i Middelfart Kommune. Både fra konkrete projekter som fx KlimaByen, men også vores indsats med at integrere fokus på klima i vores eget skolevæsen, hvor vi blandt andet har uddannet lærere til at blive særlige klimavejledere, forklarer Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen.

Danske lærere er også velkomne på kurserne, der afvikles for første gang i efteråret 2019.  

– Vi ved, at internationalt samarbejde i sig selv giver både dynamik, ny inspiration og dygtigere lærere. Og ved at koble det med klimaet, rammer vi ind i den nok allervigtigste dagsorden lige nu, og den kender ingen grænser, så det giver god mening at koble klima og internationalisering, forklarer Thorbjørn Sørensen

Stor interesse 
At dagsordenen er vigtig kan også mærkes på interessen for de nye kurser. Den er massiv allerede nu – og det på trods af, at kurserne først for alvor bliver markedsført i den kommende tid.  

– Vi indgår i nogle eksisterende netværk med skoler og kommuner i resten af Europa, hvor vi har fortalt om kurserne. Der oplever vi, at efterspørgslen og interessen er stor – og de første forhåndstilmeldinger er da også i hus. Så vi tror på, at kurset her kan blive et startskud til, at rigtig mange lærere får efteruddannelse her i Middelfart Kommune – og at vi på den måde kan sætte et positivt aftryk i klimakampen i hele Europa, fortæller Thorbjørn Sørensen, og uddyber: 

– Viden om klimaløsninger forpligter. Vi skal blive bedre til at dele ud af vores viden og erfaringer, der allerede nu kan gøre en forskel. Og så er det vigtigt, at vi får budskabet ud om, at vi faktisk kan gøre rigtig meget for at påvirke vores miljø og klima i den rigtige retning, hver især. Det bliver det her projekt en vigtig del af.

FAKTA: Målgruppen for kurserne er lærere fra hele Europa, som underviser på alle klassetrin i grundskolen med fokus på de naturfaglige fag samt matematik. Kurset vil komme til at lægge særligt vægt på løsninger inden for vand, energi og cirkulær økonomi og bliver tilrettelagt i moduler på fem hverdage, så deltagerne kan rejse i weekenden.Første kursusrække finder sted i efteråret 2019.Undervisningsformen vil være afvekslende og variere mellem oplæg med ekspertviden, pædagogisk refleksion, videndeling i netværk og internationalt samarbejde.

Læs mere på klimakursets hjemmeside