128 mio. kr. til udvikling af grønne brændstoffer

0
76
Foto: klimaminister Dan Jørgensen

Vedvarende energi og særligt havvind rummet et enormt potentiale i forhold til at reducere CO2-udledninger. Men det kræver teknologier, der gør det muligt at udnytte strømmen bedre, for at kunne realisere det fulde potentiale.

Derfor er der afsat 128 mio. kr. til støtte til udvikling af teknologier til lagring og konvertering af vedvarende energi. To storskalaprojekter, der vurderes at kunne bidrage til udviklingen, har modtaget støtte på hhv. 80 og 48 mio. kr.  

Danmark skal indtage en global lederrolle og være frontløber på teknologi til lagring og konvertering af grøn strøm. Vi har et godt udgangspunkt med den viden og teknologi, der er udviklet i Danmark og særligt i den danske vindindustri. Det fundament skal vi bygge videre på. Med støtte til to markante projekter på samlet 128 mio. kr. tager vi et af de første vigtige skridt”” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.